W dalszym przebiegu dochodzi czesto do zmian zapalnych przewleklych

wrz. 17, 2019 by

Przekrwienie to ma prowadzic do nacieku drobno-okraglo-komórkowego

wrz. 17, 2019 by

Przekrwienie to ma prowadzić do nacieku drobno-okrągło-komórkowego i tworzenia się pierścienia tkanki łącznej, który otacza i zaciska okrężnie dolny odcinek odbytnicy; w jelicie zdrowym nie spotykamy tego pierścienia łącznotkankowego. Abel

Stroud nazwal ja „pecten line”

wrz. 17, 2019 by

Scieranie plesniawki za pomoca wacików

wrz. 17, 2019 by

W razie jednak bardzo silnego rozrostu grzybka, zwłaszcza u niemowląt, stanowić mogą pleśniawki poważną przeszkodę w odżywaniu się. Rozpoznanie stawiamy na podstawie białych plam, występujących pod postacią jakby grubych nalotów,

W znieczuleniu przewodowym lub w odurzeniu narkonumalem unosimy haczykiem zgrubiala zastawke

wrz. 16, 2019 by

W znieczuleniu przewodowym lub w odurzeniu narkonumalem unosimy haczykiem zgrubiałą zastawkę, rozcinamy całkowicie przednią ścianę uchyłka aż do podstawy nożyczkami o ostrych końcach, a prócz tego wycinamy część podstawy, żeby

Bardzo duze, ulegle sprawie przerostowej brodawki moga wypadac podczas oddawania stolca

wrz. 16, 2019 by

Ból ten rózni sie od dlugotrwalego

wrz. 16, 2019 by

Na tym samym tle dochodzi równiez do pectenosis

wrz. 16, 2019 by

W dalszym przebiegu sprawy chorobowej kieszonki ulegają coraz więcej pogłębieniu i powstają ropnie, które przebijają się powoli na zewnątrz . Today jest zdania, że większość przetok odbytu powstaje na podstawie

Zabieg laczymy z otwarciem zmienionych zapalnie krypt i scinamy wyrosla brodawkowate

wrz. 16, 2019 by

Zabieg łączymy z otwarciem zmienionych zapalnie krypt i ścinamy wyrośla brodawkowate. b) Cryptitis, Papillitis Na poziomie linii pecten znajdujemy wianek małych kieszonek, zwanych dołkami (cryptae), których ściany przednie tworzą małe

Wypadniecie odbytu o odbytnicy

wrz. 15, 2019 by