Posted by on 13 września 2019

BIEGUNKA NERWOWA (DIARRHOEA NERVOSA) Przez miano: biegunka nerwowa – rozumie się czynnościowe zaburzenie jelit objawiające się przeważnie jednorazowym, gwałtownym wypróżnieniem, pomimo to że w przewodzie pokarmowym nie ma zmian anatomicznych, które by mogły je wywoływać, ani zaburzeń wydzielania soków trawiennych oraz wzmożonego kiśnienia i gnicia. Stolce mogą mieć zupełnie prawidłowy kształt i spoistość, przeważnie jednak są płynne. Biegunki nerwowe spostrzega się u osób z nadmiernie pobudliwym i chwiejnym układem nerwowym z przewagą nerwu błędnego. Osoby te oddziałują nieraz już na zwykłe bodźce wzmożeniem ruchów jelitowych, a przede wszystkim obfitym wydzielaniem płynu do światła jelit. Bodźce wywołujące biegunkę mogą być różnego pochodzenia. Nieraz są to bodźce psychiczne (idiarrhoea nervosa psychogenes). Tu należą np. biegunki powstające pod wpływem przestrachu, ciężkich wzruszeń psychicznych, przed egzaminem itd. Zdarzają się przypadki, w których. tylko ściśle określone podniety psychiczne wywołują biegunkę. [patrz też: zgorzel zęba leczenie, balsolan, dermal sopot ]

 1. Krzysztof
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Catering dietetyczny Warszawa[…]

 2. Izabela
  19 stycznia 2019

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

 3. Tacklebox
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu klinika stomatologiczna warszawa[…]

 4. Andrzej
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: balsolan dermal sopot zgorzel zęba leczenie

Posted by on 13 września 2019

BIEGUNKA NERWOWA (DIARRHOEA NERVOSA) Przez miano: biegunka nerwowa – rozumie się czynnościowe zaburzenie jelit objawiające się przeważnie jednorazowym, gwałtownym wypróżnieniem, pomimo to że w przewodzie pokarmowym nie ma zmian anatomicznych, które by mogły je wywoływać, ani zaburzeń wydzielania soków trawiennych oraz wzmożonego kiśnienia i gnicia. Stolce mogą mieć zupełnie prawidłowy kształt i spoistość, przeważnie jednak są płynne. Biegunki nerwowe spostrzega się u osób z nadmiernie pobudliwym i chwiejnym układem nerwowym z przewagą nerwu błędnego. Osoby te oddziałują nieraz już na zwykłe bodźce wzmożeniem ruchów jelitowych, a przede wszystkim obfitym wydzielaniem płynu do światła jelit. Bodźce wywołujące biegunkę mogą być różnego pochodzenia. Nieraz są to bodźce psychiczne (idiarrhoea nervosa psychogenes). Tu należą np. biegunki powstające pod wpływem przestrachu, ciężkich wzruszeń psychicznych, przed egzaminem itd. Zdarzają się przypadki, w których. tylko ściśle określone podniety psychiczne wywołują biegunkę. [patrz też: zgorzel zęba leczenie, balsolan, dermal sopot ]

 1. Krzysztof
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Catering dietetyczny Warszawa[…]

 2. Izabela
  19 stycznia 2019

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

 3. Tacklebox
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu klinika stomatologiczna warszawa[…]

 4. Andrzej
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: balsolan dermal sopot zgorzel zęba leczenie