Posted by on 1 listopada 2018

Jako społeczeństwo musimy zdecydować, jakie rodzaje transakcji taki system będzie mógł wspierać. Na przykład, czy platforma powinna umożliwiać reklamę bezpośrednią konsumentowi lub pobieranie próbek do badań. Jednocześnie należy oferować usługodawcom federalnym zachęty do wykorzystywania technologii informacji o zdrowiu w podejmowaniu decyzji klinicznych oraz w działaniach mających na celu poprawę jakości opieki i pozyskiwanie danych dotyczących populacji dla zdrowia publicznego. Projektowanie bodźców powinno opierać się na realistycznym szacunku dla czasu i wysiłków lekarzy, aby uniknąć przekształcania lekarzy w skrybów. Pozytywnym krokiem byłoby zmniejszenie zapotrzebowania na nadmierną dokumentację w celu wsparcia rozliczeń i obrony medyczno-prawnej, tak aby cenne wysiłki na rzecz wprowadzania danych mogły służyć bardziej szlachetnym celom.
Ponadto DHHS powinien ustanowić przejrzysty proces oceny platformy, indywidualnych wniosków i wpływu systemu na wyniki (zdrowie, bezpieczeństwo pacjentów i zdrowie publiczne), środki procesowe (przepływ pracy lekarzy) i koszty (z technologia informacyjna, a także opieka zdrowotna, która się na niej opiera). Idealnie byłoby, gdyby platforma obsługiwała aplikacje, które chętnie dopuszczałyby próby i badania obserwacyjne technologii oraz modeli terapii i dostarczania, promując to, co Instytut Medycyny nazywa systemem opieki zdrowotnej.
Aby rozpocząć korzystanie z tej platformy, DHHS powinien wykazać co najmniej taką interoperacyjność i substytucyjność, jaką banki wprowadziły w bankomatach. Na przykład, czy możemy stworzyć listę leków dla każdego Amerykanina, którą można uzyskać za pomocą opartych na standardach, 4 interoperacyjnych, możliwych do zastąpienia aplikacji. Byłaby to katalityczna inwestycja ze strony rządu, aby zapewnić, że taka funkcjonalność jest wygodnie umieszczona na platformie, która stymuluje ewolucję i konkurencję pomiędzy rywalizującymi, zastępowalnymi aplikacjami.
Medycyna w coraz większym stopniu staje się przemysłem wiedzy i informacji, ale nie wymyślała technologii informacyjnych ani Internetu. 5. Korzystne jest czerpanie z sukcesów innych sektorów w dokonywaniu tego rodzaju transformacji i uczą nas, że jeśli mamy korzystać z informacji technologia mająca na celu poprawę opieki zdrowotnej, różnorodność praktyk i stylów musi być uzupełniona kolekcjami funkcji informacyjnych, które są pakowane na spójnej platformie. Aplikacje umożliwiające te funkcje powinny być tak samo substytucyjne jak różne stetoskopy w gabinecie lekarskim.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Drs. Mandl i Kohane są twórcami Indivo, osobistego kontrolowanego rekordu zdrowia otwartego oprogramowania, który został wdrożony w wielu lokalizacjach, w tym za pośrednictwem organizacji non-profit Dossia. W przeszłości dr Mandl otrzymywał wsparcie od Children s Hospital w Bostonie, aby poprowadzić tłumaczenie technologii Indivo do środowiska Dossia. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Dr Mandl jest profesorem pediatrii, a dr Kohane profesorem pediatrii w Children s Hospital i Harvard Medical School – w Bostonie.

[hasła pokrewne: dentysta w ciąży za darmo, badanie optometryczne, terapia powięziowa ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie optometryczne dentysta w ciąży za darmo terapia powięziowa

Posted by on 1 listopada 2018

Jako społeczeństwo musimy zdecydować, jakie rodzaje transakcji taki system będzie mógł wspierać. Na przykład, czy platforma powinna umożliwiać reklamę bezpośrednią konsumentowi lub pobieranie próbek do badań. Jednocześnie należy oferować usługodawcom federalnym zachęty do wykorzystywania technologii informacji o zdrowiu w podejmowaniu decyzji klinicznych oraz w działaniach mających na celu poprawę jakości opieki i pozyskiwanie danych dotyczących populacji dla zdrowia publicznego. Projektowanie bodźców powinno opierać się na realistycznym szacunku dla czasu i wysiłków lekarzy, aby uniknąć przekształcania lekarzy w skrybów. Pozytywnym krokiem byłoby zmniejszenie zapotrzebowania na nadmierną dokumentację w celu wsparcia rozliczeń i obrony medyczno-prawnej, tak aby cenne wysiłki na rzecz wprowadzania danych mogły służyć bardziej szlachetnym celom.
Ponadto DHHS powinien ustanowić przejrzysty proces oceny platformy, indywidualnych wniosków i wpływu systemu na wyniki (zdrowie, bezpieczeństwo pacjentów i zdrowie publiczne), środki procesowe (przepływ pracy lekarzy) i koszty (z technologia informacyjna, a także opieka zdrowotna, która się na niej opiera). Idealnie byłoby, gdyby platforma obsługiwała aplikacje, które chętnie dopuszczałyby próby i badania obserwacyjne technologii oraz modeli terapii i dostarczania, promując to, co Instytut Medycyny nazywa systemem opieki zdrowotnej.
Aby rozpocząć korzystanie z tej platformy, DHHS powinien wykazać co najmniej taką interoperacyjność i substytucyjność, jaką banki wprowadziły w bankomatach. Na przykład, czy możemy stworzyć listę leków dla każdego Amerykanina, którą można uzyskać za pomocą opartych na standardach, 4 interoperacyjnych, możliwych do zastąpienia aplikacji. Byłaby to katalityczna inwestycja ze strony rządu, aby zapewnić, że taka funkcjonalność jest wygodnie umieszczona na platformie, która stymuluje ewolucję i konkurencję pomiędzy rywalizującymi, zastępowalnymi aplikacjami.
Medycyna w coraz większym stopniu staje się przemysłem wiedzy i informacji, ale nie wymyślała technologii informacyjnych ani Internetu. 5. Korzystne jest czerpanie z sukcesów innych sektorów w dokonywaniu tego rodzaju transformacji i uczą nas, że jeśli mamy korzystać z informacji technologia mająca na celu poprawę opieki zdrowotnej, różnorodność praktyk i stylów musi być uzupełniona kolekcjami funkcji informacyjnych, które są pakowane na spójnej platformie. Aplikacje umożliwiające te funkcje powinny być tak samo substytucyjne jak różne stetoskopy w gabinecie lekarskim.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Drs. Mandl i Kohane są twórcami Indivo, osobistego kontrolowanego rekordu zdrowia otwartego oprogramowania, który został wdrożony w wielu lokalizacjach, w tym za pośrednictwem organizacji non-profit Dossia. W przeszłości dr Mandl otrzymywał wsparcie od Children s Hospital w Bostonie, aby poprowadzić tłumaczenie technologii Indivo do środowiska Dossia. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Dr Mandl jest profesorem pediatrii, a dr Kohane profesorem pediatrii w Children s Hospital i Harvard Medical School – w Bostonie.

[hasła pokrewne: dentysta w ciąży za darmo, badanie optometryczne, terapia powięziowa ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie optometryczne dentysta w ciąży za darmo terapia powięziowa