Posted by on 8 września 2019

Hrabstwo Sztokholm obejmuje 6519 km2 i ma populację ponad 2 miliony9 W czasie badania częstość pozaszpitalnych zatrzymań krążenia leczonych przez personel EMS wynosiła 46 na 100 000 osób. Jedno centrum wysyłkowe otrzymało wszystkie połączenia alarmowe; 58 ambulansów było dostępnych do wysyłki w godzinach od 7:00 do 21:00 (co uznano za dzień), a 38 ambulansów było dostępnych w nocy. Ponadto, w każdej chwili do dyspozycji było 47 pojazdów pożarniczych i 110 pojazdów policyjnych, aby pomóc pacjentom z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia.
Przestudiuj badanie
Wszyscy badacze (którzy są wymienieni w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu), gwarantują dokładność i kompletność danych oraz przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny pod adresem. Rada etyki w Instytucie Karolinska w Sztokholmie zatwierdziła badanie i zniosła wymóg uzyskania świadomej zgody. Nie było kome rcyjnego wsparcia dla tego badania.
System pozycjonowania telefonu komórkowego
Rysunek 1. Rysunek 1. System pozycjonowania telefonu komórkowego. Instruktorzy zostali poinstruowani, aby aktywować system pozycjonowania telefonu komórkowego (MPS) w przypadkach podejrzenia o pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia (OHCA). Leżeli wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i którzy znajdowali się w promieniu 500 m od pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy interwencyjnej, skontaktowali się za pomocą komunikatów krótkich (SMS) i wygenerowanych komputerowo połączenie głosowe z ich telefonami komórkowymi. Pacjenci z zatrzymaniem akcji serca, których świadkiem był personel ratownictwa medycznego (EMS) oraz pacjenci, u których resuscytacja nie była podjęta przez personel EMS (z przyczyn etycznych lub oczywistych objawów śmierci) zostali wykluczeni z ostatecznej analizy.
System pozycjonowani a telefonu komórkowego może lokalizować poszczególne telefony komórkowe w układzie geograficznym.10 Opracowaliśmy system pozycjonowania telefonu komórkowego, który został dostosowany do niniejszego badania (rys. 1) (patrz Dodatek dodatkowy).
Rekrutacja wolontariuszy świeckich
Wolontariusze świeccy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, byli rekrutowani w kampaniach reklamowych i kursach CPR. Nazywaliśmy tych wolontariuszy ratownikami do wiadomości krótkich . Rejestracja do udziału w systemie pozycjonowania telefonów komórkowych była oparta na Internecie11 (szczegóły podano w Dodatku Dodatkowym).
Wysłanie Świeckich Wolontariuszy
Źródła wszystkich połączeń alarmowych z centrum wysyłkowym w Sztokholmie są zlokalizowane geograficznie i obsługiwane przez dyspozytorów zgodnie ze strukturalnym protokołem medycznym. Jeżeli podejrzewa się pozaszpitalne zatrzymanie krążenia (pacjent jest nieprzytomny i nie oddycha norma lnie), podejmuje się kilka działań, w tym wysłanie pogotowia i osób pierwszej pomocy (tj. Pojazdów strażackich i policyjnych) oraz, w razie potrzeby, zapewnienie przez telefon instrukcji dotyczących wykonywania CPR.
W tym badaniu po konsultacji z protokołem medycznym dyspozytorzy, którzy podejrzewali, że u pacjenta wystąpiło zatrzymanie krążenia, aktywowały system pozycjonowania telefonu komórkowego [hasła pokrewne: chlorprothixen ulotka, zgorzel zęba leczenie, orton flex saszetki ]

 1. Nela
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypadek[…]

 2. Jeremi
  15 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 3. Kinga
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: herbata[…]

 4. Tomasz
  19 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 5. Jigsaw
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny Wrocław[…]

 6. Lady Killer
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: chlorprothixen ulotka orton flex saszetki zgorzel zęba leczenie

Posted by on 8 września 2019

Hrabstwo Sztokholm obejmuje 6519 km2 i ma populację ponad 2 miliony9 W czasie badania częstość pozaszpitalnych zatrzymań krążenia leczonych przez personel EMS wynosiła 46 na 100 000 osób. Jedno centrum wysyłkowe otrzymało wszystkie połączenia alarmowe; 58 ambulansów było dostępnych do wysyłki w godzinach od 7:00 do 21:00 (co uznano za dzień), a 38 ambulansów było dostępnych w nocy. Ponadto, w każdej chwili do dyspozycji było 47 pojazdów pożarniczych i 110 pojazdów policyjnych, aby pomóc pacjentom z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia.
Przestudiuj badanie
Wszyscy badacze (którzy są wymienieni w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu), gwarantują dokładność i kompletność danych oraz przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny pod adresem. Rada etyki w Instytucie Karolinska w Sztokholmie zatwierdziła badanie i zniosła wymóg uzyskania świadomej zgody. Nie było kome rcyjnego wsparcia dla tego badania.
System pozycjonowania telefonu komórkowego
Rysunek 1. Rysunek 1. System pozycjonowania telefonu komórkowego. Instruktorzy zostali poinstruowani, aby aktywować system pozycjonowania telefonu komórkowego (MPS) w przypadkach podejrzenia o pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia (OHCA). Leżeli wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i którzy znajdowali się w promieniu 500 m od pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy interwencyjnej, skontaktowali się za pomocą komunikatów krótkich (SMS) i wygenerowanych komputerowo połączenie głosowe z ich telefonami komórkowymi. Pacjenci z zatrzymaniem akcji serca, których świadkiem był personel ratownictwa medycznego (EMS) oraz pacjenci, u których resuscytacja nie była podjęta przez personel EMS (z przyczyn etycznych lub oczywistych objawów śmierci) zostali wykluczeni z ostatecznej analizy.
System pozycjonowani a telefonu komórkowego może lokalizować poszczególne telefony komórkowe w układzie geograficznym.10 Opracowaliśmy system pozycjonowania telefonu komórkowego, który został dostosowany do niniejszego badania (rys. 1) (patrz Dodatek dodatkowy).
Rekrutacja wolontariuszy świeckich
Wolontariusze świeccy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, byli rekrutowani w kampaniach reklamowych i kursach CPR. Nazywaliśmy tych wolontariuszy ratownikami do wiadomości krótkich . Rejestracja do udziału w systemie pozycjonowania telefonów komórkowych była oparta na Internecie11 (szczegóły podano w Dodatku Dodatkowym).
Wysłanie Świeckich Wolontariuszy
Źródła wszystkich połączeń alarmowych z centrum wysyłkowym w Sztokholmie są zlokalizowane geograficznie i obsługiwane przez dyspozytorów zgodnie ze strukturalnym protokołem medycznym. Jeżeli podejrzewa się pozaszpitalne zatrzymanie krążenia (pacjent jest nieprzytomny i nie oddycha norma lnie), podejmuje się kilka działań, w tym wysłanie pogotowia i osób pierwszej pomocy (tj. Pojazdów strażackich i policyjnych) oraz, w razie potrzeby, zapewnienie przez telefon instrukcji dotyczących wykonywania CPR.
W tym badaniu po konsultacji z protokołem medycznym dyspozytorzy, którzy podejrzewali, że u pacjenta wystąpiło zatrzymanie krążenia, aktywowały system pozycjonowania telefonu komórkowego [hasła pokrewne: chlorprothixen ulotka, zgorzel zęba leczenie, orton flex saszetki ]

 1. Nela
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypadek[…]

 2. Jeremi
  15 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 3. Kinga
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: herbata[…]

 4. Tomasz
  19 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 5. Jigsaw
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny Wrocław[…]

 6. Lady Killer
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: chlorprothixen ulotka orton flex saszetki zgorzel zęba leczenie