Posted by on 8 września 2019

Przypadki, w których resuscytacja była wykonywana tylko przy pomocy instrukcji dotyczących wykonywania CPR przez telefon (tj. Nie przez przeszkolonych ochotników) nie były uważane za CPR zainicjowaną przez osobę postronną. Drugorzędnymi wynikami były CPR zainicjowane przez osobę postronną, w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która została wydana jedynie za pomocą instrukcji udzielonych przez telefon, ustaleń dotyczących migotania komór lub częstoskurczu komorowego przy pierwszej ocenie elektrokardiograficznej, powrotu spontanicznego krążenia i 30-dniowego przeżycia.
Pierwotne i wtórne wyniki leczenia uzyskano z rejestrów pogotowia ratunkowego i pierwszej odpowiedzi, szwedzkiego rejestru zatrzymania krążenia (zawierającego 30-dniowe dane dotyczące przeżycia) oraz danych z badań przeprowadzonych przez wolontariuszy świeckich, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR i wysłano ich w celu udzielenia pomocy pacjentom z zatrzymaniem krąż enia. .
Analiza statystyczna
Na podstawie wyników badania pilotażowego i zgłoszonych wskaźników CPR w hrabstwie Sztokholm postawiliśmy hipotezę, że nastąpi wzrost o 30% stawki CPR zainicjowanej przez osobę postronną, lub wzrost o 12,5 punktu procentowego (z 50,0% do 62,5%). %), wśród pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, którzy zostali przydzieleni do grupy interwencyjnej.7 Oszacowaliśmy, że całkowita próbka 492 pacjentów byłaby potrzebna, aby zapewnić statystyczną siłę 80% do wykrycia tego wzrostu, w dwóch przypadkach. -sided poziom istotności 5%. Aby potwierdzić, że wielkość próbki była odpowiednia i aby umożliwić analizę bezpieczeństwa, przeprowadzono wstępną analizę z góry po włączeniu 200 pacjentów. Obliczenia mocy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS Sample Power 2.0 (SPSS).
Testu chi-kwadrat użyto do oceny różnic między grupami zarówno w proporcji CPR zainicjowanej przez osobę po stronną (tj. Wynik pierwotny), jak i we wtórnych wynikach. Przedstawiono szacunkowe różnice między grupami w proporcjach i 95% przedziałach ufności, które obliczono metodą asymptotyczną bez korekcji ciągłości.13
Regresja logistyczna została wykorzystana do zbadania związków pomiędzy CPR zainicjowanym przez osobę postronną a interwencją i każdym z ośmiu możliwych czynników zakłócających (obecność migotania komór, obecność częstoskurczu komorowego, przyczyna zatrzymania krążenia, czy zatrzymanie krążenia zostało świadkiem, lokalizacja zatrzymania akcji serca, płeć pacjenta, czas reakcji i wiek pacjenta) (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym). Regresja logistyczna została również wykorzystana do określenia odpowiednich wyników po dostosowaniu do tych czynników. Strategia modelu była następująca. Najpierw zbadaliśmy związek między RKO zainicjowanym przez osobę postronną a każdym z czynników po jednym na raz. Po drugie, osza cowaliśmy skorygowany model ze wszystkimi czynnikami, aby zbadać wpływ interwencji skorygowany o możliwe czynniki zakłócające [więcej w: manti w ciąży, etiaksil, medison gorzów ]

 1. Mr. Gadget
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 2. Captain Peroxide
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: stomatologia cennik[…]

 3. Kordian
  19 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 4. Olaf
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usuwanie przebarwień warszawa[…]

 5. Toe
  23 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

Powiązane tematy z artykułem: etiaksil manti w ciąży medison gorzów

Posted by on 8 września 2019

Przypadki, w których resuscytacja była wykonywana tylko przy pomocy instrukcji dotyczących wykonywania CPR przez telefon (tj. Nie przez przeszkolonych ochotników) nie były uważane za CPR zainicjowaną przez osobę postronną. Drugorzędnymi wynikami były CPR zainicjowane przez osobę postronną, w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która została wydana jedynie za pomocą instrukcji udzielonych przez telefon, ustaleń dotyczących migotania komór lub częstoskurczu komorowego przy pierwszej ocenie elektrokardiograficznej, powrotu spontanicznego krążenia i 30-dniowego przeżycia.
Pierwotne i wtórne wyniki leczenia uzyskano z rejestrów pogotowia ratunkowego i pierwszej odpowiedzi, szwedzkiego rejestru zatrzymania krążenia (zawierającego 30-dniowe dane dotyczące przeżycia) oraz danych z badań przeprowadzonych przez wolontariuszy świeckich, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR i wysłano ich w celu udzielenia pomocy pacjentom z zatrzymaniem krąż enia. .
Analiza statystyczna
Na podstawie wyników badania pilotażowego i zgłoszonych wskaźników CPR w hrabstwie Sztokholm postawiliśmy hipotezę, że nastąpi wzrost o 30% stawki CPR zainicjowanej przez osobę postronną, lub wzrost o 12,5 punktu procentowego (z 50,0% do 62,5%). %), wśród pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, którzy zostali przydzieleni do grupy interwencyjnej.7 Oszacowaliśmy, że całkowita próbka 492 pacjentów byłaby potrzebna, aby zapewnić statystyczną siłę 80% do wykrycia tego wzrostu, w dwóch przypadkach. -sided poziom istotności 5%. Aby potwierdzić, że wielkość próbki była odpowiednia i aby umożliwić analizę bezpieczeństwa, przeprowadzono wstępną analizę z góry po włączeniu 200 pacjentów. Obliczenia mocy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS Sample Power 2.0 (SPSS).
Testu chi-kwadrat użyto do oceny różnic między grupami zarówno w proporcji CPR zainicjowanej przez osobę po stronną (tj. Wynik pierwotny), jak i we wtórnych wynikach. Przedstawiono szacunkowe różnice między grupami w proporcjach i 95% przedziałach ufności, które obliczono metodą asymptotyczną bez korekcji ciągłości.13
Regresja logistyczna została wykorzystana do zbadania związków pomiędzy CPR zainicjowanym przez osobę postronną a interwencją i każdym z ośmiu możliwych czynników zakłócających (obecność migotania komór, obecność częstoskurczu komorowego, przyczyna zatrzymania krążenia, czy zatrzymanie krążenia zostało świadkiem, lokalizacja zatrzymania akcji serca, płeć pacjenta, czas reakcji i wiek pacjenta) (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym). Regresja logistyczna została również wykorzystana do określenia odpowiednich wyników po dostosowaniu do tych czynników. Strategia modelu była następująca. Najpierw zbadaliśmy związek między RKO zainicjowanym przez osobę postronną a każdym z czynników po jednym na raz. Po drugie, osza cowaliśmy skorygowany model ze wszystkimi czynnikami, aby zbadać wpływ interwencji skorygowany o możliwe czynniki zakłócające [więcej w: manti w ciąży, etiaksil, medison gorzów ]

 1. Mr. Gadget
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 2. Captain Peroxide
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: stomatologia cennik[…]

 3. Kordian
  19 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 4. Olaf
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usuwanie przebarwień warszawa[…]

 5. Toe
  23 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

Powiązane tematy z artykułem: etiaksil manti w ciąży medison gorzów