Posted by on 8 września 2019

Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w innych wynikach wtórnych (powrót spontanicznego krążenia, początkowy rytm serca i 30-dniowe przeżycie). W nieskorygowanej analizie (tabela S1 w dodatkowym dodatku), iloraz szans dla resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed przybyciem karetki pogotowia ratunkowego lub pierwszego ratownika wynosił 1,8 (95% CI, 1,3 do 2,6) wśród pacjentów przydzielonych do interwencji. Po skorygowaniu o zmienne wymienione w sekcji Analiza statystyczna, iloraz szans na prawdopodobieństwo CPR zainicjowanej przez osobę postronną wyniósł 1,7 (95% CI, 1,2 do 2,5).
Nie stwierdzono istotnej różnicy w działaniu interwencyjnym według wcześniej określonych podgrup, z wyjątkiem podgrupy pacjentów z defibrylacją w porównaniu z pacjentami z rytmem niewymagającym wstrzyknięcia (P = 0,03 dla interakcji między rytmem do wstrząśnięcia i rytmu niewymienialnego) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym).
Wyniki dan ych ankietowych
Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedź wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zgodnie z danymi z ankiety. Według danych z badań uzyskanych od wolontariuszy świeckich, jeden lub więcej świeckich ochotników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, znajdowali się w odległości do 500 m od pacjenta w 81% przypadków zatrzymania krążenia (249 z 306 pacjentów) (Tabela 3). W 199 poza szpitalnymi zatrzymaniami krążenia (65%) jeden lub więcej świeckich ochotników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie RKO, próbowali dotrzeć do pacjenta; w 70 zatrzymaniach serca (23%) przeszkolony wolontariusz lub ochotnicy dotarli do pacjenta przed przybyciem personelu EMS lub ratowników pierwszego kontaktu. W 40 przypadkach (13%) jeden lub więcej przeszkolonych ochotników oświadczył, że zainicjował resuscytację zanim ktokolwiek przyjechał.
Zakażenia kardiologiczne poza szpitalem, które nie zostały losowo przypisane
Ryc. 3. Ryc. 3. Wszyscy pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia w Sztokholmie w okresie badania. System pozycjonowania telefonu komórkowego został aktywowany przez dyspozytorów w 667 przypadkach OHCA, a przypadki te zostały losowo przydzielone do interwencji grupa lub grupa kontrolna. Wszystkie OHCA w Sztokholmie w okresie badania zarejestrowano w szwedzkim rejestrze zatrzymania krą?enia. Przegląd tego rejestru wykazał, że w 925 przypadkach system pozycjonowania telefonów komórkowych nie był aktywowany przez dyspozytorów z różnych powodów. Dyspozytorzy zostali poinstruowani, aby nie aktywować systemu w przypadku urazu, samobójstwa, utonięcia lub zatrucia, lub w przypadku OHCA u dzieci w wieku poniżej 8 lat. System był aktywny od 6 rano do 11 po południu. Brakowało danych dotyczących czasu zatrzymania krążenia u dwóch pacjentów.
System pozycjonowania telefonu komórkowego nie został aktywowany przez dyspozytorów w próbie pozas zpitalnej w 925 roku, które były leczone przez personel EMS, a następnie ci pacjenci nie zostali poddani randomizacji (rys. 3) [hasła pokrewne: zgorzel zęba leczenie, kwetaplex opinie, clo siemianowice ]

 1. Mr. Fabulous
  19 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

 2. Bugger
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: alergia u dzieci[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  23 stycznia 2019

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: clo siemianowice kwetaplex opinie zgorzel zęba leczenie

Posted by on 8 września 2019

Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w innych wynikach wtórnych (powrót spontanicznego krążenia, początkowy rytm serca i 30-dniowe przeżycie). W nieskorygowanej analizie (tabela S1 w dodatkowym dodatku), iloraz szans dla resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed przybyciem karetki pogotowia ratunkowego lub pierwszego ratownika wynosił 1,8 (95% CI, 1,3 do 2,6) wśród pacjentów przydzielonych do interwencji. Po skorygowaniu o zmienne wymienione w sekcji Analiza statystyczna, iloraz szans na prawdopodobieństwo CPR zainicjowanej przez osobę postronną wyniósł 1,7 (95% CI, 1,2 do 2,5).
Nie stwierdzono istotnej różnicy w działaniu interwencyjnym według wcześniej określonych podgrup, z wyjątkiem podgrupy pacjentów z defibrylacją w porównaniu z pacjentami z rytmem niewymagającym wstrzyknięcia (P = 0,03 dla interakcji między rytmem do wstrząśnięcia i rytmu niewymienialnego) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym).
Wyniki dan ych ankietowych
Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedź wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zgodnie z danymi z ankiety. Według danych z badań uzyskanych od wolontariuszy świeckich, jeden lub więcej świeckich ochotników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, znajdowali się w odległości do 500 m od pacjenta w 81% przypadków zatrzymania krążenia (249 z 306 pacjentów) (Tabela 3). W 199 poza szpitalnymi zatrzymaniami krążenia (65%) jeden lub więcej świeckich ochotników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie RKO, próbowali dotrzeć do pacjenta; w 70 zatrzymaniach serca (23%) przeszkolony wolontariusz lub ochotnicy dotarli do pacjenta przed przybyciem personelu EMS lub ratowników pierwszego kontaktu. W 40 przypadkach (13%) jeden lub więcej przeszkolonych ochotników oświadczył, że zainicjował resuscytację zanim ktokolwiek przyjechał.
Zakażenia kardiologiczne poza szpitalem, które nie zostały losowo przypisane
Ryc. 3. Ryc. 3. Wszyscy pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia w Sztokholmie w okresie badania. System pozycjonowania telefonu komórkowego został aktywowany przez dyspozytorów w 667 przypadkach OHCA, a przypadki te zostały losowo przydzielone do interwencji grupa lub grupa kontrolna. Wszystkie OHCA w Sztokholmie w okresie badania zarejestrowano w szwedzkim rejestrze zatrzymania krą?enia. Przegląd tego rejestru wykazał, że w 925 przypadkach system pozycjonowania telefonów komórkowych nie był aktywowany przez dyspozytorów z różnych powodów. Dyspozytorzy zostali poinstruowani, aby nie aktywować systemu w przypadku urazu, samobójstwa, utonięcia lub zatrucia, lub w przypadku OHCA u dzieci w wieku poniżej 8 lat. System był aktywny od 6 rano do 11 po południu. Brakowało danych dotyczących czasu zatrzymania krążenia u dwóch pacjentów.
System pozycjonowania telefonu komórkowego nie został aktywowany przez dyspozytorów w próbie pozas zpitalnej w 925 roku, które były leczone przez personel EMS, a następnie ci pacjenci nie zostali poddani randomizacji (rys. 3) [hasła pokrewne: zgorzel zęba leczenie, kwetaplex opinie, clo siemianowice ]

 1. Mr. Fabulous
  19 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

 2. Bugger
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: alergia u dzieci[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  23 stycznia 2019

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: clo siemianowice kwetaplex opinie zgorzel zęba leczenie