Posted by on 1 września 2019

W 24-miesięcznych analizach nie uwzględniono 11 osób w grupie interwencyjnej i 8 w grupie kontrolnej, która została zapisana na badanie przez mniej niż 24 miesiące. Badani byli zapisani w badaniu Rakai-1 od września 2003 r. Do września 2005 r. Oraz w badaniu Raiki-2 od lutego 2004 r. Do grudnia 2006 r. Spośród 6396 osób, które były początkowo badane w obu badaniach Rakai-1 i Rakai-2, 3003 zostały wyłączone z analiz przedstawionych tutaj z powodu wcześniejszego pozytywnego lub nieokreślonego statusu HSV-2 lub HIV-1 (Figura 1). W celu przeprowadzenia analizy w celu określenia serokonwersji HSV-2 oceniano 3393 osób nieobrzezanych z HSV-2 ujemnych pod względem HIV, w wieku od 15 do 49 lat; tych osób, 1684 losowo przydzielono do natychmiastowego obrzezania (grupa interwencyjna), a 1709 do obrzezania w ciągu 24 miesięcy (grupa kontrolna). Wskaźniki retencji po 24 miesiącach wynosiły 81,9% (1370 z 1673 osób) w grupie interwencyjnej i 82,0% (1395 z 1701) osób w grupie kontrolnej.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa, praktyka seksualna i objawy zakażenia przenoszonego drogą płciową w ocenie zakażenia wirusem opryszczki typu 2 (HSV-2) opryszczki. W przypadku populacji objętej badaniem HSV-2 wyjściowa charakterystyka socjodemograficzna oraz wskaźniki praktyk seksualnych i objawów zakażeń przenoszonych drogą płciową były podobne w obu grupach badawczych (tabela 1). Pacjenci, którzy zostali zapisani w badaniu Rakai-2, mieli wyższe profile ryzyka seksualnego przy zapisywaniu niż pacjenci w badaniu Rakai-1, ponieważ badanie Rakai-2 pozwalało na zapisanie się do osób, które odmówiły nauki ich statusu HIV, podczas gdy Rakai-1 wymagane otrzymanie wyników HIV. Uczestnicy Rakai-2 byli znacznie starsi od tych z badania Rakai-1, byli bardziej skłonni do bycia obecnie lub wcześniej w związku małżeńskim, mieli większą liczbę partnerów seksualnych w poprzednim roku i mieli wyższy wskaźnik spożywania alkoholu seks w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Obrzezanie męskie i nabycie HSV-2
Rysunek 2. Rycina 2. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa wykrycia infekcji wirusem opryszczki typu 2 (HSV-2) po 24 miesiącach. Podczas 24-miesięcznego okresu badania w populacji, która miała zamiar leczyć, zakażenie HSV-2 wykryto u 114 osób, które przeszły obrzezanie (grupa interwencyjna) iu 153 osób, które nie przeszły tej procedury (grupa kontrolna). Skumulowane prawdopodobieństwo zakażenia HSV-2 w ciągu 24 miesięcy wyniosło 7,8% w grupie interwencyjnej, w porównaniu z 10,3% w grupie kontrolnej, przy nieskorygowanym współczynniku ryzyka wynoszącym 0,75 (95% CI, 0,60 do 0,94; P = 0,02). Zakażenie HSV-2 początkowo wykryto po 6 miesiącach u 24 osób w grupie interwencyjnej i 35 w grupie kontrolnej oraz po 12 miesiącach u 29 uczestników w grupie interwencyjnej i 40 w grupie kontrolnej. Po 24 miesiącach zakażenie HSV-2 zostało początkowo zdiagnozowane u 61 osób w grupie interwencyjnej i 78 w grupie kontrolnej.
Po 24 miesiącach w populacji, która miała zamiar leczyć, zakażenie HSV-2 wykryto u 114 osób w grupie interwencyjnej iu 153 osób w grupie kontrolnej (Figura 2). Skumulowane prawdopodobieństwo infekcji HSV-2 w okresie 24 miesięcy było niższe w grupie interwencyjnej (7,8%) niż w grupie kontrolnej (10,3%) przy nieskorygowanym wskaźniku ryzyka 0,75 (95% CI, 0,60 do 0,94; P = 0,02)
[przypisy: olej z wiesiołka oeparol, kolanko chwaszczyno, prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym ]

 1. Ryszard
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: poradnia psychologiczna[…]

 2. Mindless Bobcat
  19 stycznia 2019

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 3. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spirulina[…]

 4. Alex
  23 stycznia 2019

  wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

Powiązane tematy z artykułem: kolanko chwaszczyno olej z wiesiołka oeparol prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym

Posted by on 1 września 2019

W 24-miesięcznych analizach nie uwzględniono 11 osób w grupie interwencyjnej i 8 w grupie kontrolnej, która została zapisana na badanie przez mniej niż 24 miesiące. Badani byli zapisani w badaniu Rakai-1 od września 2003 r. Do września 2005 r. Oraz w badaniu Raiki-2 od lutego 2004 r. Do grudnia 2006 r. Spośród 6396 osób, które były początkowo badane w obu badaniach Rakai-1 i Rakai-2, 3003 zostały wyłączone z analiz przedstawionych tutaj z powodu wcześniejszego pozytywnego lub nieokreślonego statusu HSV-2 lub HIV-1 (Figura 1). W celu przeprowadzenia analizy w celu określenia serokonwersji HSV-2 oceniano 3393 osób nieobrzezanych z HSV-2 ujemnych pod względem HIV, w wieku od 15 do 49 lat; tych osób, 1684 losowo przydzielono do natychmiastowego obrzezania (grupa interwencyjna), a 1709 do obrzezania w ciągu 24 miesięcy (grupa kontrolna). Wskaźniki retencji po 24 miesiącach wynosiły 81,9% (1370 z 1673 osób) w grupie interwencyjnej i 82,0% (1395 z 1701) osób w grupie kontrolnej.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa, praktyka seksualna i objawy zakażenia przenoszonego drogą płciową w ocenie zakażenia wirusem opryszczki typu 2 (HSV-2) opryszczki. W przypadku populacji objętej badaniem HSV-2 wyjściowa charakterystyka socjodemograficzna oraz wskaźniki praktyk seksualnych i objawów zakażeń przenoszonych drogą płciową były podobne w obu grupach badawczych (tabela 1). Pacjenci, którzy zostali zapisani w badaniu Rakai-2, mieli wyższe profile ryzyka seksualnego przy zapisywaniu niż pacjenci w badaniu Rakai-1, ponieważ badanie Rakai-2 pozwalało na zapisanie się do osób, które odmówiły nauki ich statusu HIV, podczas gdy Rakai-1 wymagane otrzymanie wyników HIV. Uczestnicy Rakai-2 byli znacznie starsi od tych z badania Rakai-1, byli bardziej skłonni do bycia obecnie lub wcześniej w związku małżeńskim, mieli większą liczbę partnerów seksualnych w poprzednim roku i mieli wyższy wskaźnik spożywania alkoholu seks w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Obrzezanie męskie i nabycie HSV-2
Rysunek 2. Rycina 2. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa wykrycia infekcji wirusem opryszczki typu 2 (HSV-2) po 24 miesiącach. Podczas 24-miesięcznego okresu badania w populacji, która miała zamiar leczyć, zakażenie HSV-2 wykryto u 114 osób, które przeszły obrzezanie (grupa interwencyjna) iu 153 osób, które nie przeszły tej procedury (grupa kontrolna). Skumulowane prawdopodobieństwo zakażenia HSV-2 w ciągu 24 miesięcy wyniosło 7,8% w grupie interwencyjnej, w porównaniu z 10,3% w grupie kontrolnej, przy nieskorygowanym współczynniku ryzyka wynoszącym 0,75 (95% CI, 0,60 do 0,94; P = 0,02). Zakażenie HSV-2 początkowo wykryto po 6 miesiącach u 24 osób w grupie interwencyjnej i 35 w grupie kontrolnej oraz po 12 miesiącach u 29 uczestników w grupie interwencyjnej i 40 w grupie kontrolnej. Po 24 miesiącach zakażenie HSV-2 zostało początkowo zdiagnozowane u 61 osób w grupie interwencyjnej i 78 w grupie kontrolnej.
Po 24 miesiącach w populacji, która miała zamiar leczyć, zakażenie HSV-2 wykryto u 114 osób w grupie interwencyjnej iu 153 osób w grupie kontrolnej (Figura 2). Skumulowane prawdopodobieństwo infekcji HSV-2 w okresie 24 miesięcy było niższe w grupie interwencyjnej (7,8%) niż w grupie kontrolnej (10,3%) przy nieskorygowanym wskaźniku ryzyka 0,75 (95% CI, 0,60 do 0,94; P = 0,02)
[przypisy: olej z wiesiołka oeparol, kolanko chwaszczyno, prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym ]

 1. Ryszard
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: poradnia psychologiczna[…]

 2. Mindless Bobcat
  19 stycznia 2019

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 3. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spirulina[…]

 4. Alex
  23 stycznia 2019

  wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

Powiązane tematy z artykułem: kolanko chwaszczyno olej z wiesiołka oeparol prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym