Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 4

Gru. 15, 2018 by

Pierwotne przeciwciało wykrywano przy użyciu drugorzędowego przeciwciała (rozcieńczenie 1: 250 sprzężonego z peroksydazą chrzanową przeciwciała przeciwrakowego z kurczaka, sc-2984, Santa Cruz Biotechnology). Barwienie wizualizowano przy użyciu 3,3 -diaminobenzydyny (D4168, Sigma-Aldrich)

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 2

Gru. 15, 2018 by

Utrata funkcji tych genów powoduje niepłodność.2 Jednak tylko kilka badań z udziałem ludzi z azoospermią zidentyfikowało mutacje w genach, które są związane z niepłodnością u myszy (np. HSF2, SYCP3, PRM1,

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 9

Gru. 15, 2018 by

Aby ocenić, czy wzrost wskaźnika CPR zainicjowanej przez osobę postronną z 48% do 62% wystarczy, aby poprawić wskaźnik przeżywalności, wymagałoby to znacznie większej populacji pacjentów. Jednak wykazano, że CPR zainicjowana

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 7

Gru. 15, 2018 by

Gdy wykluczono zatrzymanie krążenia, które było obserwowane przez personel EMS, w ostatecznej analizie nie uwzględniono 736 pacjentów z zatrzymaniem akcji serca; 515 tych zatrzymań serca wystąpiło w ciągu dnia. Przegląd