Posted by on 4 września 2019

KOOS4 waha się od 0 (najgorszy) do 100 (najlepszy). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. W analizie zamiar-do-leczenia, całkowita grupa wymiany stawu kolanowego miała znacznie większą poprawę wyniku KOOS4 niż grupa nieleczona, z nieobrobioną średnią różnicą 16,5 (przedział ufności 95% [CI], 10,2 do 22,7) i skorygowanej średniej różnicy 15,8 (95% CI, 10,0 do 21,5). W grupie leczonej nieleczowo wzrost KOOS4 od wartości wyjściowej do 12 miesiąca wynosił 16,0 (95% CI, 10,1 do 21,9), podczas gdy w grupie z całkowitym zastąpieniem kolana wzrost wyniósł 32,5 (95% CI, 26,6 do 38,3) (tabela 2 i rysunek 2). Ponadto, w porównaniu z grupą nieleczoną, całkowita grupa do wymiany stawu kolanowego miała znacznie większą poprawę wyników we wszystkich pięciu podskalach KOOS, czasy w teście up-and-go w czasie i 20-metrowym teście marszu oraz wyniki na indeksie opisowym EQ-5D (tabela 2 i rys. S1 w dodatkowym dodatku). (Dodatkowe wyniki, w tym związane z używaniem leków przeciwbólowych, podano w Dodatku Uzupełniającym.)
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane. Poważne zdarzenia niepożądane występowały częściej w grupie z całkowitym zastąpieniem kolana niż w grupie nieleczonej (8 vs. z udziałem kolana indeksującego [P = 0,05] i 24 vs. 6 ogółem [P = 0,005]) (tabela 3). W grupie całkowitej wymiany stawu kolanowego, dwoma najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi obejmującymi kolano indeksowe były zakrzepica żył głębokich (u 3 pacjentów) i sztywność wymagająca breatment forcé (u 3 pacjentów).
Analiza per-protokołów wykazała również, że całkowita grupa wymiany stawu kolanowego miała znacznie wyższy wzrost KOOS4 niż grupa nieleczona (Tabela S3 w dodatkowym dodatku). Analiza protokółowa wyników wtórnych dała wyniki podobne do wyników analizy zamiar-leczenie, z tym wyjątkiem, że wystąpiła znacząca różnica między grupami w wynikach w skali wizualno-analogowej EQ-5D, a nie w wynikach w podskali objawów KOOS (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
W analizie zdarzeń niepożądanych u pacjentów z poważniejszymi zdarzeniami niepożądanymi wystąpienie poważniejszych zdarzeń niepożądanych nastąpiło po całkowitym zastąpieniu stawu kolanowego niż przedtem (9 w porównaniu z 0 w przypadku kolana z indeksami [P <0,001] i 24 w porównaniu z 6 w całości [P = 0,02]) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Liczba potrzebna do leczenia przy całkowitej zmianie stawu kolanowego o 15% poprawę od wartości wyjściowej do 12 miesięcy w KOOS4 wyniosła 5,7 w analizie zamiar-potraktować (tabela S2 w dodatkowym dodatku) i 6,0 w analizie per-protocol (tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Ta randomizowana, kontrolowana próba wykazała, że całkowite zastąpienie kolana, a następnie leczenie nieoperacyjne, jest bardziej skuteczne niż samo leczenie bezoperacyjne w zapewnieniu uśmierzenia bólu i poprawy funkcji i jakości życia po 12 miesiącach u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, którzy kwalifikują się do jednostronnego całkowitego zastąpienia kolana. W obu grupach odnotowano jednak istotne klinicznie postępy, a pacjenci, u których wykonano całkowitą wymianę stawu kolanowego, mieli większą liczbę poważnych zdarzeń niepożądanych.
Nie zdajemy sobie sprawy z żadnych wcześniejszych lub trwających randomizowanych badań klinicznych badających skuteczność całkowitej wymiany stawu kolanowego, pomimo jego szerokiego i rosnącego użycia.2.5 Poprzednie raporty dotyczące skutków całkowitego zastąpienia kolana były seriami przypadków, bez grupy kontrolnej do porównania. 5
Obie grupy w naszym badaniu znacznie poprawiły się w odniesieniu do większości wyników, a tylko 26% pacjentów, którzy zostali przydzieleni do samodzielnego leczenia, przeszło całkowitą wymianę stawu kolanowego w następnym roku
[więcej w: gorzowska lecznica specjalistyczna, bajt olsztyn, olej z wiesiołka oeparol ]

 1. Martyna
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: szczoteczki elektryczne[…]

 2. Judge
  15 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 3. Patryk
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do diagram zębowy[…]

 4. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

 5. Eliza
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do pielęgniarka warszawa[…]

 6. Ewa
  23 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Powiązane tematy z artykułem: bajt olsztyn gorzowska lecznica specjalistyczna olej z wiesiołka oeparol

Posted by on 4 września 2019

KOOS4 waha się od 0 (najgorszy) do 100 (najlepszy). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. W analizie zamiar-do-leczenia, całkowita grupa wymiany stawu kolanowego miała znacznie większą poprawę wyniku KOOS4 niż grupa nieleczona, z nieobrobioną średnią różnicą 16,5 (przedział ufności 95% [CI], 10,2 do 22,7) i skorygowanej średniej różnicy 15,8 (95% CI, 10,0 do 21,5). W grupie leczonej nieleczowo wzrost KOOS4 od wartości wyjściowej do 12 miesiąca wynosił 16,0 (95% CI, 10,1 do 21,9), podczas gdy w grupie z całkowitym zastąpieniem kolana wzrost wyniósł 32,5 (95% CI, 26,6 do 38,3) (tabela 2 i rysunek 2). Ponadto, w porównaniu z grupą nieleczoną, całkowita grupa do wymiany stawu kolanowego miała znacznie większą poprawę wyników we wszystkich pięciu podskalach KOOS, czasy w teście up-and-go w czasie i 20-metrowym teście marszu oraz wyniki na indeksie opisowym EQ-5D (tabela 2 i rys. S1 w dodatkowym dodatku). (Dodatkowe wyniki, w tym związane z używaniem leków przeciwbólowych, podano w Dodatku Uzupełniającym.)
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane. Poważne zdarzenia niepożądane występowały częściej w grupie z całkowitym zastąpieniem kolana niż w grupie nieleczonej (8 vs. z udziałem kolana indeksującego [P = 0,05] i 24 vs. 6 ogółem [P = 0,005]) (tabela 3). W grupie całkowitej wymiany stawu kolanowego, dwoma najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi obejmującymi kolano indeksowe były zakrzepica żył głębokich (u 3 pacjentów) i sztywność wymagająca breatment forcé (u 3 pacjentów).
Analiza per-protokołów wykazała również, że całkowita grupa wymiany stawu kolanowego miała znacznie wyższy wzrost KOOS4 niż grupa nieleczona (Tabela S3 w dodatkowym dodatku). Analiza protokółowa wyników wtórnych dała wyniki podobne do wyników analizy zamiar-leczenie, z tym wyjątkiem, że wystąpiła znacząca różnica między grupami w wynikach w skali wizualno-analogowej EQ-5D, a nie w wynikach w podskali objawów KOOS (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
W analizie zdarzeń niepożądanych u pacjentów z poważniejszymi zdarzeniami niepożądanymi wystąpienie poważniejszych zdarzeń niepożądanych nastąpiło po całkowitym zastąpieniu stawu kolanowego niż przedtem (9 w porównaniu z 0 w przypadku kolana z indeksami [P <0,001] i 24 w porównaniu z 6 w całości [P = 0,02]) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Liczba potrzebna do leczenia przy całkowitej zmianie stawu kolanowego o 15% poprawę od wartości wyjściowej do 12 miesięcy w KOOS4 wyniosła 5,7 w analizie zamiar-potraktować (tabela S2 w dodatkowym dodatku) i 6,0 w analizie per-protocol (tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Ta randomizowana, kontrolowana próba wykazała, że całkowite zastąpienie kolana, a następnie leczenie nieoperacyjne, jest bardziej skuteczne niż samo leczenie bezoperacyjne w zapewnieniu uśmierzenia bólu i poprawy funkcji i jakości życia po 12 miesiącach u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, którzy kwalifikują się do jednostronnego całkowitego zastąpienia kolana. W obu grupach odnotowano jednak istotne klinicznie postępy, a pacjenci, u których wykonano całkowitą wymianę stawu kolanowego, mieli większą liczbę poważnych zdarzeń niepożądanych.
Nie zdajemy sobie sprawy z żadnych wcześniejszych lub trwających randomizowanych badań klinicznych badających skuteczność całkowitej wymiany stawu kolanowego, pomimo jego szerokiego i rosnącego użycia.2.5 Poprzednie raporty dotyczące skutków całkowitego zastąpienia kolana były seriami przypadków, bez grupy kontrolnej do porównania. 5
Obie grupy w naszym badaniu znacznie poprawiły się w odniesieniu do większości wyników, a tylko 26% pacjentów, którzy zostali przydzieleni do samodzielnego leczenia, przeszło całkowitą wymianę stawu kolanowego w następnym roku
[więcej w: gorzowska lecznica specjalistyczna, bajt olsztyn, olej z wiesiołka oeparol ]

 1. Martyna
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: szczoteczki elektryczne[…]

 2. Judge
  15 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 3. Patryk
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do diagram zębowy[…]

 4. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

 5. Eliza
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do pielęgniarka warszawa[…]

 6. Ewa
  23 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Powiązane tematy z artykułem: bajt olsztyn gorzowska lecznica specjalistyczna olej z wiesiołka oeparol