Scieranie plesniawki za pomoca wacików

wrz. 17, 2019 by

W razie jednak bardzo silnego rozrostu grzybka, zwłaszcza u niemowląt, stanowić mogą pleśniawki poważną przeszkodę w odżywaniu się. Rozpoznanie stawiamy na podstawie białych plam, występujących pod postacią jakby grubych nalotów,

Bardzo duze, ulegle sprawie przerostowej brodawki moga wypadac podczas oddawania stolca

wrz. 16, 2019 by

WYPADNIECIE ODBYTNICY

wrz. 15, 2019 by

WYPADNIĘCIE ODBYTNICY Wypadnięcie odbytnicy jest w znaczeniu anatomicznym przepukliną kroczową (hernia perinealis mediaLis), w której rolę kanału przepuklinowego odgrywa kanał odbytniczy, a zwieracz odbytu jest pierścieniem przepuklinowym, który może się

Operacje okreznego naciecia skóry sposobem Sarafowa

wrz. 14, 2019 by

BIEGUNKA CZCZA

wrz. 13, 2019 by

BIEGUNKA CZCZA (DIARRHOEA JEJUNALIS) Przez miano biegunka czcza rozumie się zaburzenie czynnościowe jelit polegające na tak znacznym przyśpieszeniu ich ruchów robaczkowych bez zmian anatomicznych w jelitach, że chory oddaje w

PRZECZULICA JELIT

wrz. 12, 2019 by

PRZECZULICA JELIT (HYPERAESTHESIA INTESTIIYALIS) Przeczulicę jelit polegającą na wzmożonej wrażliwości nerwów czuciowych jelit spotyka się u osób neuropatycznych, zwłaszcza u histeryczek. Choroba objawia się różnymi odczuciami w brzuchu, dochodzącymi aż

Zakazenie kilkoma pasozytami na raz stwierdzono w 3,94%

wrz. 11, 2019 by

Zakażenie kilkoma pasożytami ha raz stwierdzono w 3,94% (w 31 przyp. na ogólną liczbę zbadanych 78<5): U mężczyzn pasożyty stwierdzono w 29,,7%, li kobiet w 35,1% zbadanych. Kaulbersz-Marynowska wśród 350

Liczba jednoczesnie znajdujacych sie w jelitach okazów tasiemca samotnego moze byc znaczna

wrz. 10, 2019 by

Zakażenie człowieka wągrami po spożyciu mięsa świni zawierającego wągry wiedzie do rozwoju w jelitach tasiemca, jeżeli zakażone mięso było surowe lub w ogóle nie . poddane działaniu wysokiej ciepłoty. Liczba

Polaczone hamowanie BRAF i MEK z hamowaniem BRAF w czerniaku AD 8

wrz. 9, 2019 by

Terapia skojarzona, w porównaniu z monoterapią, wiązała się z 37% względną redukcją ryzyka śmierci podczas tymczasowej analizy przeżycia, ale ten wynik nie przekroczył ustalonej granicy zatrzymania. Warto zauważyć, że tę

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 4

wrz. 7, 2019 by

Pierwotne przeciwciało wykrywano przy użyciu drugorzędowego przeciwciała (rozcieńczenie 1: 250 sprzężonego z peroksydazą chrzanową przeciwciała przeciwrakowego z kurczaka, sc-2984, Santa Cruz Biotechnology). Barwienie wizualizowano przy użyciu 3,3 -diaminobenzydyny (D4168, Sigma-Aldrich)