Obraz jamy ustnej i gardla

wrz. 18, 2019 by

Język zazwyczaj pokryty jest białym, grube m nalotem z silnym zaczerwienieniem na obwodzie. Po tygodniu język oczyszcza się z nalotów i przybiera barwę malinową. W ciężkich postaciach płonicy mogą wystąpić

HIPOWITAMINOZY

wrz. 18, 2019 by

HIPOWITAMINOZY Witaminy są to konieczne do życia złożone związki organiczne, które muszą być ustrojowi stale dostarczane z pokarmami. Brak w ustroju jednej z witamin powoduje wystąpienie znamiennych, niejako swoistych, objawów

Wyciecie pierscienia skóry tylko dokola samego odbytu

wrz. 15, 2019 by

Dren wyjmujemy nastepnego dnia, a pasek zmieniamy co dzien

wrz. 14, 2019 by

NAPADOWY KURCZ ODBYTNICY

wrz. 12, 2019 by

NAPADOWY KURCZ ODBYTNICY (RECTOSPASMUS PAROXYSMALIS) Napadowy kurcz odbytnicy jest cierpieniem rzadkim, występującym u osób obojga płci nerwowo pobudliwych, przeważnie w wieku młodym. I . – Chorobę tę w naszym piśmiennictwie

Polaczone hamowanie BRAF i MEK z hamowaniem BRAF w czerniaku AD 7

wrz. 9, 2019 by

Najczęstszą przyczyną stałego odstawienia była gorączka w grupie otrzymującej dabrafenib-trametynib (u 5 pacjentów [2%]) oraz zmniejszona frakcja wyrzutowa w grupie leczonej wyłącznie dabrafenibem (u 3 pacjentów [1%]). Tabela 3. Tabela

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 7

wrz. 7, 2019 by

Gdy wykluczono zatrzymanie krążenia, które było obserwowane przez personel EMS, w ostatecznej analizie nie uwzględniono 736 pacjentów z zatrzymaniem akcji serca; 515 tych zatrzymań serca wystąpiło w ciągu dnia. Przegląd

Choroba reumatyczna serca – góra lodowa w wodach tropikalnych AD 2

wrz. 6, 2019 by

Bez ciągłego ponownego angażowania klinicystów, badaczy, fundatorów i organów zdrowia publicznego, zagrożenie reumatyczną chorobą serca jest mało prawdopodobne, aby zostać wyeliminowane w najbliższej przyszłości. Reumatyczna choroba serca pozostaje problematyczną górą

Randomizowana, kontrolowana próba całkowitej wymiany stawu kolanowego ad 6

wrz. 4, 2019 by

KOOS4 waha się od 0 (najgorszy) do 100 (najlepszy). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. W analizie zamiar-do-leczenia, całkowita grupa wymiany stawu kolanowego miała znacznie większą poprawę wyniku KOOS4 niż

Cyklosporyna przed PCI u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego cd

wrz. 3, 2019 by

Randomizacja z warstwowaniem według centrum badań została przeprowadzona po wstępnej angiografii wieńcowej, z wykorzystaniem bezpiecznego całodobowego skomputeryzowanego systemu centralnego. Badany produkt był preparatem cyklosporyny w postaci emulsji lipidowej (CicloMulsion, NeuroVive