Wyniki długotrwałego leczenia za pomocą ortofosforanu i pirydoksyny u pacjentów z pierwotną hiperoksalurią czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Średni czas obserwacji wynosił 10 lat (Tabela 1), a średnia wieku w ostatniej obserwacji wynosiła 24 lata (zakres od 4 do 54). Rysunek 1. Rycina 1. Wydalanie szczawianu moczu przed

W dalszym przebiegu dochodzi czesto do zmian zapalnych przewleklych

Lis. 20, 2018 by

Leczenie pectenosis jest proste

Lis. 20, 2018 by

Na tym samym tle dochodzi równiez do pectenosis

Lis. 19, 2018 by

W dalszym przebiegu sprawy chorobowej kieszonki ulegają coraz więcej pogłębieniu i powstają ropnie, które przebijają się powoli na zewnątrz . Today jest zdania, że większość przetok odbytu powstaje na podstawie