CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 4

wrz.. 8, 2019 by

Przypadki, w których resuscytacja była wykonywana tylko przy pomocy instrukcji dotyczących wykonywania CPR przez telefon (tj. Nie przez przeszkolonych ochotników) nie były uważane za CPR zainicjowaną przez osobę postronną. Drugorzędnymi

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 4

wrz.. 7, 2019 by

Pierwotne przeciwciało wykrywano przy użyciu drugorzędowego przeciwciała (rozcieńczenie 1: 250 sprzężonego z peroksydazą chrzanową przeciwciała przeciwrakowego z kurczaka, sc-2984, Santa Cruz Biotechnology). Barwienie wizualizowano przy użyciu 3,3 -diaminobenzydyny (D4168, Sigma-Aldrich)

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 5

wrz.. 6, 2019 by

W próbce pobranej od Pacjenta (Panel C), zakres delecji wynosi od chrX: 69 954 488 do 70 045 530. W próbce pobranej od Pacjenta 3 (Panel D), delecja przenika się

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 3

wrz.. 6, 2019 by

Jako referencję wykorzystano męski DNA oczyszczony z próbek krwi pobranych od mężczyzn i dostarczonych przez Promega. W celu wykreślenia delecji chromosomu X zastosowano docelową mikromacierz o wysokiej rozdzielczości X-chromosom zaprojektowany

Deklaracje udostepniania danych dla prób klinicznych – Wymóg Miedzynarodowego Komitetu redaktorów czasopism medycznych AD 2

wrz.. 6, 2019 by

Wyobrażamy sobie światową społeczność badawczą, w której dzielenie się zdekonifikowanymi danymi staje się normą. Praca nad tą wizją pomoże zmaksymalizować wiedzę zdobytą dzięki wysiłkom i poświęceniom uczestników badań klinicznych. Finansowanie

Randomizowana, kontrolowana próba całkowitej wymiany stawu kolanowego ad 5

wrz.. 4, 2019 by

W modelu uwzględniono również interakcję między czasem oceny a grupą badawczą. Przeprowadzono surowe analizy i analizy dostosowane do czasu oceny, kliniki, wyjściowych wartości wyniku oraz interakcji między czasem oceny a

Cyklosporyna przed PCI u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego

wrz.. 3, 2019 by

Dowody eksperymentalne i kliniczne sugerują, że cyklosporyna może osłabiać uszkodzenie reperfuzyjne i zmniejszać wielkość zawału mięśnia sercowego. Naszym celem było sprawdzenie, czy cyklosporyna poprawi wyniki kliniczne i zapobiegnie niekorzystnej przebudowie

Wpływ PCI na długotrwałe przeżycie u pacjentów ze stabilną niedokrwienną chorobą serca czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do oszacowania skumulowanej śmiertelności i stratyfikowanej logarytmicznej rangi w celu oceny skuteczności PCI w porównaniu z leczeniem farmakologicznym w odniesieniu do złożonego pierwotnego punktu końcowego badania COURAGE.

Zasady neurochirurgii

wrz.. 1, 2019 by

Zasady Neurochirurgii wypełniają wyjątkową niszę w świecie podręczników neurochirurgii. Już autorzy obszernego podręcznika wieloligomowego z tej dziedziny, Rengachary i Wilkins, starali się w tym zredagowanym podręczniku stworzyć książkę dla początkujących

Obrzezanie mężczyzn w profilaktyce zakażeń HSV-2 i HPV oraz kiły ad 6

wrz.. 1, 2019 by

Zgłoszone transakcyjne stosunki seksualne (które zdefiniowano jako wymiana płci za pieniądze lub prezenty) były rzadkie, a stawki nie różniły się istotnie między dwiema grupami. Choroba wrzodowa narządów płciowych występowała częściej