Zarządzanie relacjami z przemysłem: Podręcznik zgodności z przepisami lekarskimi

Maj. 29, 2018 by

Podstawowym założeniem zarządzania relacjami z przemysłem jest to, że z bardzo nielicznymi wyjątkami lekarze są etycznymi profesjonalistami skoncentrowanymi na pacjentach . Dlatego autorzy – trzej prawnicy i jeden lekarz –

Opieka zdrowotna i Medicaid – niepokojąca recesja cd

Maj. 29, 2018 by

Wśród innych środków związanych ze zdrowiem, amerykańska Ustawa o Odzysku i Reinwestycji zapewnia 87 miliardów USD na tymczasowy wzrost federalnego udziału kosztów Medicaid do 2010 r. I 25 miliardów USD

Opieka zdrowotna i Medicaid – niepokojąca recesja ad

Maj. 29, 2018 by

Za każdy wzrost o punkt procentowy w krajowej stopie bezrobocia szacuje się, że dodatkowy milion Amerykanów zwraca się do Medicaid o pokrycie, a kolejne 1,1 miliona nieubezpieczonych (patrz wykres słupkowy,

Intensywna versus konwencjonalna kontrola glikemii u pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad 8

Maj. 29, 2018 by

Zarejestrowana liczba epizodów ciężkiej hipoglikemii wynosiła 272 w grupie intensywnie kontrolowanej, w porównaniu z 16 w grupie kontrolnej konwencjonalnej; 173 ze wszystkich 288 epizodów (60,1%) zostało potwierdzonych przez pomiar laboratoryjny,