Brak drobnych zmian w gospodarce zdrowotnej informacji ad

Wrz. 1, 2019 by

Ale te cechy nie są wystarczające do stworzenia optymalnego systemu, który musi ewoluować na platformie opieki zdrowotnej, która wykracza poza PCHR i obejmuje inne krytyczne elementy infrastruktury, takie jak oparte

Intensywna versus konwencjonalna kontrola glikemii u pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci spełniający kryteria to ci, którzy prawdopodobnie będą wymagać leczenia na OIOM przez 3 lub więcej kolejnych dni (patrz Dodatek A w Dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego

Śmiertelność Wyniki losowej próby przesiewowej raka prostaty ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Nie było dużej różnicy między dwiema grupami badawczymi pod względem liczby zgonów z innych przyczyn. Jednak wśród mężczyzn z rakiem prostaty po 10 latach, 312 w grupie przesiewowej i 225

Śmiertelność Wyniki losowej próby przesiewowej raka prostaty czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Recenzenci tych zgonów nie byli świadomi zadań grup badawczych dla zmarłych pacjentów. Analiza statystyczna Podstawową analizą było porównanie danych dotyczących śmiertelności z powodu raka gruczołu krokowego między dwiema badanymi grupami.