Posted by on 19 lipca 2018

BIEGUNKA NERWOWA (DIARRHOEA NERVOSA) Przez miano: biegunka nerwowa – rozumie się czynnościowe zaburzenie jelit objawiające się przeważnie jednorazowym, gwałtownym wypróżnieniem, pomimo to że w przewodzie pokarmowym nie ma zmian anatomicznych, które by mogły je wywoływać, ani zaburzeń wydzielania soków trawiennych oraz wzmożonego kiśnienia i gnicia. Stolce mogą mieć zupełnie prawidłowy kształt i spoistość, przeważnie jednak są płynne. Biegunki nerwowe spostrzega się u osób z nadmiernie pobudliwym i chwiejnym układem nerwowym z przewagą nerwu błędnego. Osoby te oddziałują nieraz już na zwykłe bodźce wzmożeniem ruchów jelitowych, a przede wszystkim obfitym wydzielaniem płynu do światła jelit. Bodźce wywołujące biegunkę mogą być różnego pochodzenia. Nieraz są to bodźce psychiczne (idiarrhoea nervosa psychogenes). Tu należą np. biegunki powstające pod wpływem przestrachu, ciężkich wzruszeń psychicznych, przed egzaminem itd. Zdarzają się przypadki, w których. tylko ściśle określone podniety psychiczne wywołują biegunkę. [patrz też: Azeloglicyna, laserowe obkurczanie pochwy, wybielanie warg sromowych ]

Powiązane tematy z artykułem: Azeloglicyna laserowe obkurczanie pochwy wybielanie warg sromowych

Posted by on 19 lipca 2018

BIEGUNKA NERWOWA (DIARRHOEA NERVOSA) Przez miano: biegunka nerwowa – rozumie się czynnościowe zaburzenie jelit objawiające się przeważnie jednorazowym, gwałtownym wypróżnieniem, pomimo to że w przewodzie pokarmowym nie ma zmian anatomicznych, które by mogły je wywoływać, ani zaburzeń wydzielania soków trawiennych oraz wzmożonego kiśnienia i gnicia. Stolce mogą mieć zupełnie prawidłowy kształt i spoistość, przeważnie jednak są płynne. Biegunki nerwowe spostrzega się u osób z nadmiernie pobudliwym i chwiejnym układem nerwowym z przewagą nerwu błędnego. Osoby te oddziałują nieraz już na zwykłe bodźce wzmożeniem ruchów jelitowych, a przede wszystkim obfitym wydzielaniem płynu do światła jelit. Bodźce wywołujące biegunkę mogą być różnego pochodzenia. Nieraz są to bodźce psychiczne (idiarrhoea nervosa psychogenes). Tu należą np. biegunki powstające pod wpływem przestrachu, ciężkich wzruszeń psychicznych, przed egzaminem itd. Zdarzają się przypadki, w których. tylko ściśle określone podniety psychiczne wywołują biegunkę. [patrz też: Azeloglicyna, laserowe obkurczanie pochwy, wybielanie warg sromowych ]

Powiązane tematy z artykułem: Azeloglicyna laserowe obkurczanie pochwy wybielanie warg sromowych