Posted by on 15 września 2018

Gdy wykluczono zatrzymanie krążenia, które było obserwowane przez personel EMS, w ostatecznej analizie nie uwzględniono 736 pacjentów z zatrzymaniem akcji serca; 515 tych zatrzymań serca wystąpiło w ciągu dnia. Przegląd protokołu medycznego stosowanego przez dyspozytorów ujawnił, że u 237 tych pacjentów dyspozytor podejrzewał o pozaszpitalne zatrzymanie krążenia, ale nie aktywował systemu pozycjonowania telefonu komórkowego. Tych 237 pacjentów stanowiło 26% wszystkich kwalifikujących się pacjentów. Wyjściową charakterystykę 736 pacjentów i zdarzeń, które nie zostały przypisane do grupy interwencyjnej lub kontrolnej, podano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu oceniano system pozycjonowania telefonu komórkowego do lokalizowania i rekrutowania osób świeckich, które zostały przeszkolone w zakresie RKO w celu wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej zainicjowanej przez osoby p ostronne u pacjentów w pobliżu, którzy przebyli pozaszpitalne zatrzymanie krążenia. Wskaźnik pierwotnego wyniku CPR zainicjowanej przez osobę postronną był znacznie wyższy w przypadkach, w których system pozycjonowania telefonu komórkowego został aktywowany niż w przypadkach, w których nie był aktywowany (62% w porównaniu z 48%), a analiza logistyczno-regresyjna wykazali, że CPR zainicjowana przez osobę postronną przed przybyciem pierwszej pomocy lub personelu EMS była niezależnie związana z wysyłką świeckich ochotników po aktywacji systemu pozycjonowania telefonu komórkowego.
Wzrost wskaźnika CPR zainicjowanego przez osoby postronne nie był wynikiem kompleksowych kampanii edukacyjnych ani informacyjnych. Jednak badanie przeprowadzone w Danii wykazało wzrost z 21% do 45% w wysokości CPR zainicjowanej przez osoby postronne w ciągu 9 lat w wyniku ogólnokrajowej promocji CPR.14
Brak istotnych różnic w wyjściowej charakterystyce pacjent ów i zatrzymania krążenia sugeruje, że nie było uprzedzeń selekcyjnych podczas randomizacji. W tym badaniu system pozycjonowania telefonu komórkowego działał, gdy albo pierwsi respondenci (albo policja, albo pojazd strażacki), albo karetka po raz pierwszy przybyła na miejsce zdarzenia, mieli stosunkowo krótkie czasy reakcji. Pierwsi respondenci przybywają na miejsce zdarzenia przed karetką w około 40% wszystkich pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.15 W związku z tym spekulujemy, że system alarmowania oparty na telefonie komórkowym może mieć większy wpływ w obszarach, w których nie ma pierwszej pomocy i które mają niskie wyjściowe stawki CPR zainicjowanej przez osoby postronne (nawet takie, które były wykonywane przez osoby bez uprzedniego szkolenia).
Dwie trzecie wszystkich pozaszpitalnych zatrzymań krążenia występuje w domu16; zdarzenia te wiążą się z niskim odsetkiem CPR zainicjowanym przez osobę postronną i gorszymi wynikami17. W pon ad dwóch trzecich wszystkich przypadków w naszym badaniu, w których wolontariusze świeccy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, rozpoczęli CPR, zatrzymanie krążenia nastąpiło w domu pacjenta [przypisy: czerwone plamki na podniebieniu miękkim, odwyk alkoholowy warszawa, jak zdrowo sie odzywiac ]

Powiązane tematy z artykułem: czerwone plamki na podniebieniu miękkim jak zdrowo sie odzywiac odwyk alkoholowy warszawa

Posted by on 15 września 2018

Gdy wykluczono zatrzymanie krążenia, które było obserwowane przez personel EMS, w ostatecznej analizie nie uwzględniono 736 pacjentów z zatrzymaniem akcji serca; 515 tych zatrzymań serca wystąpiło w ciągu dnia. Przegląd protokołu medycznego stosowanego przez dyspozytorów ujawnił, że u 237 tych pacjentów dyspozytor podejrzewał o pozaszpitalne zatrzymanie krążenia, ale nie aktywował systemu pozycjonowania telefonu komórkowego. Tych 237 pacjentów stanowiło 26% wszystkich kwalifikujących się pacjentów. Wyjściową charakterystykę 736 pacjentów i zdarzeń, które nie zostały przypisane do grupy interwencyjnej lub kontrolnej, podano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu oceniano system pozycjonowania telefonu komórkowego do lokalizowania i rekrutowania osób świeckich, które zostały przeszkolone w zakresie RKO w celu wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej zainicjowanej przez osoby p ostronne u pacjentów w pobliżu, którzy przebyli pozaszpitalne zatrzymanie krążenia. Wskaźnik pierwotnego wyniku CPR zainicjowanej przez osobę postronną był znacznie wyższy w przypadkach, w których system pozycjonowania telefonu komórkowego został aktywowany niż w przypadkach, w których nie był aktywowany (62% w porównaniu z 48%), a analiza logistyczno-regresyjna wykazali, że CPR zainicjowana przez osobę postronną przed przybyciem pierwszej pomocy lub personelu EMS była niezależnie związana z wysyłką świeckich ochotników po aktywacji systemu pozycjonowania telefonu komórkowego.
Wzrost wskaźnika CPR zainicjowanego przez osoby postronne nie był wynikiem kompleksowych kampanii edukacyjnych ani informacyjnych. Jednak badanie przeprowadzone w Danii wykazało wzrost z 21% do 45% w wysokości CPR zainicjowanej przez osoby postronne w ciągu 9 lat w wyniku ogólnokrajowej promocji CPR.14
Brak istotnych różnic w wyjściowej charakterystyce pacjent ów i zatrzymania krążenia sugeruje, że nie było uprzedzeń selekcyjnych podczas randomizacji. W tym badaniu system pozycjonowania telefonu komórkowego działał, gdy albo pierwsi respondenci (albo policja, albo pojazd strażacki), albo karetka po raz pierwszy przybyła na miejsce zdarzenia, mieli stosunkowo krótkie czasy reakcji. Pierwsi respondenci przybywają na miejsce zdarzenia przed karetką w około 40% wszystkich pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.15 W związku z tym spekulujemy, że system alarmowania oparty na telefonie komórkowym może mieć większy wpływ w obszarach, w których nie ma pierwszej pomocy i które mają niskie wyjściowe stawki CPR zainicjowanej przez osoby postronne (nawet takie, które były wykonywane przez osoby bez uprzedniego szkolenia).
Dwie trzecie wszystkich pozaszpitalnych zatrzymań krążenia występuje w domu16; zdarzenia te wiążą się z niskim odsetkiem CPR zainicjowanym przez osobę postronną i gorszymi wynikami17. W pon ad dwóch trzecich wszystkich przypadków w naszym badaniu, w których wolontariusze świeccy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR, rozpoczęli CPR, zatrzymanie krążenia nastąpiło w domu pacjenta [przypisy: czerwone plamki na podniebieniu miękkim, odwyk alkoholowy warszawa, jak zdrowo sie odzywiac ]

Powiązane tematy z artykułem: czerwone plamki na podniebieniu miękkim jak zdrowo sie odzywiac odwyk alkoholowy warszawa