Posted by on 8 września 2019

Nasze wyniki sugerują, że system pozycjonowania telefonu komórkowego jest przydatną strategią wysyłania osób świeckich w celu leczenia wszystkich zatrzymań krążenia, w tym tych, które występują w domu pacjenta. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) są zwykle umieszczane w miejscach publicznych. Badanie przeprowadzone w Holandii wykazało, że wiadomości tekstowe na telefony komórkowe zostały z powodzeniem wykorzystane do wysłania świeckich osób, które zarejestrowały adresy uliczne w odległości do 1000 m od pacjentów z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia, aby wykonać CPR i korzystać z AED. System ten był również wykorzystywany do wysyłania wolontariuszy do domów pacjentów.18 Przyszła integracja systemów pozycjonowania telefonii komórkowej z rejestrami AED może ułatwić osobom niewykwalifikowanym znajdowanie najbliższego AED, a tym samym zwiększyć skuteczność programów do defibrylacji.
Opracowano inn e technologie telefonów komórkowych i wykorzystano je do wysyłania świeckich wolontariuszy do pacjentów z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia19. W naszym badaniu prawie 10 000 osób dobrowolnie przystąpiło do programu bez rekompensaty finansowej, a nie zgłoszono żadnych poważnych niepożądanych zdarzeń. . Innymi przykładami zaangażowania dużej liczby świeckich ochotników są inicjatywy, które zachęcają do publicznego zgłaszania lokalizacji AED20
Przekazywanie przez telefon instrukcji dotyczących wykonywania resuscytacji jest istotną częścią reakcji w sytuacjach kryzysowych w większości społeczności21. RKO z instrukcjami telefonicznymi najczęściej wykonuje niewykwalifikowany lub starszy świadek, a jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej może być pogorszona. celem obecnego badania było zwiększenie wskaźnika CPR zainicjowanej przez osoby postronne przez przeszkolonych ratowników. Spekulujemy, że może być dodatkowa w artość dla rekrutowania przeszkolonych osób postronnych, nawet jeśli inna osoba zainicjowała CPR z instrukcjami dostarczonymi przez telefon. Aby odzwierciedlić cel niniejszego badania, RKO wykonane wyłącznie przez osobę, która otrzymała instrukcje telefoniczne (tj. Tylko przez osobę nieprzeszkoloną w zakresie CPR) nie zostało uznane za inicjowaną przez osobę postronną resuscytację podczas pierwotnej analizy wyniku, ale zostało uwzględnione w nasza analiza wtórna. W obu przypadkach stawki CPR zostały znacznie zwiększone. Interwencja może być mniej skuteczna w obszarach o wysokim wskaźniku RKO wykonywanych za pomocą instrukcji telefonicznych i jeszcze wyższego wyjściowego wskaźnika CPR zainicjowanego przez świadków, niż w tym badaniu.
Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami we wtórnych wynikach powrotu spontanicznego krążenia i przeżycia po miesiącu. W metaanalizie Sassona i wsp., 2 liczba potrzebna do leczenia za pomocą CPR z ainicjowanego przez osobę postronną, aby zapobiec jednej śmierci wynosiła od 24 do 36. Efekt terapeutyczny CPR zainicjowanej przez osobę postronną o 14 punktów procentowych w tempie CPR podawana przez przeszkolonych respondentów nie była wystarczająco silna, aby wpłynąć na przeżywalność w naszej ograniczonej populacji badanej [więcej w: prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym, kwetaplex opinie, traktomix ]

 1. Michał
  15 stycznia 2019

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

 2. Toolmaker
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Diabetolog kraków[…]

 3. Karol
  19 stycznia 2019

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 4. Osprey
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rycholog[…]

 5. Mr. Fabulous
  23 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

Powiązane tematy z artykułem: kwetaplex opinie prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym traktomix

Posted by on 8 września 2019

Nasze wyniki sugerują, że system pozycjonowania telefonu komórkowego jest przydatną strategią wysyłania osób świeckich w celu leczenia wszystkich zatrzymań krążenia, w tym tych, które występują w domu pacjenta. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) są zwykle umieszczane w miejscach publicznych. Badanie przeprowadzone w Holandii wykazało, że wiadomości tekstowe na telefony komórkowe zostały z powodzeniem wykorzystane do wysłania świeckich osób, które zarejestrowały adresy uliczne w odległości do 1000 m od pacjentów z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia, aby wykonać CPR i korzystać z AED. System ten był również wykorzystywany do wysyłania wolontariuszy do domów pacjentów.18 Przyszła integracja systemów pozycjonowania telefonii komórkowej z rejestrami AED może ułatwić osobom niewykwalifikowanym znajdowanie najbliższego AED, a tym samym zwiększyć skuteczność programów do defibrylacji.
Opracowano inn e technologie telefonów komórkowych i wykorzystano je do wysyłania świeckich wolontariuszy do pacjentów z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia19. W naszym badaniu prawie 10 000 osób dobrowolnie przystąpiło do programu bez rekompensaty finansowej, a nie zgłoszono żadnych poważnych niepożądanych zdarzeń. . Innymi przykładami zaangażowania dużej liczby świeckich ochotników są inicjatywy, które zachęcają do publicznego zgłaszania lokalizacji AED20
Przekazywanie przez telefon instrukcji dotyczących wykonywania resuscytacji jest istotną częścią reakcji w sytuacjach kryzysowych w większości społeczności21. RKO z instrukcjami telefonicznymi najczęściej wykonuje niewykwalifikowany lub starszy świadek, a jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej może być pogorszona. celem obecnego badania było zwiększenie wskaźnika CPR zainicjowanej przez osoby postronne przez przeszkolonych ratowników. Spekulujemy, że może być dodatkowa w artość dla rekrutowania przeszkolonych osób postronnych, nawet jeśli inna osoba zainicjowała CPR z instrukcjami dostarczonymi przez telefon. Aby odzwierciedlić cel niniejszego badania, RKO wykonane wyłącznie przez osobę, która otrzymała instrukcje telefoniczne (tj. Tylko przez osobę nieprzeszkoloną w zakresie CPR) nie zostało uznane za inicjowaną przez osobę postronną resuscytację podczas pierwotnej analizy wyniku, ale zostało uwzględnione w nasza analiza wtórna. W obu przypadkach stawki CPR zostały znacznie zwiększone. Interwencja może być mniej skuteczna w obszarach o wysokim wskaźniku RKO wykonywanych za pomocą instrukcji telefonicznych i jeszcze wyższego wyjściowego wskaźnika CPR zainicjowanego przez świadków, niż w tym badaniu.
Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami we wtórnych wynikach powrotu spontanicznego krążenia i przeżycia po miesiącu. W metaanalizie Sassona i wsp., 2 liczba potrzebna do leczenia za pomocą CPR z ainicjowanego przez osobę postronną, aby zapobiec jednej śmierci wynosiła od 24 do 36. Efekt terapeutyczny CPR zainicjowanej przez osobę postronną o 14 punktów procentowych w tempie CPR podawana przez przeszkolonych respondentów nie była wystarczająco silna, aby wpłynąć na przeżywalność w naszej ograniczonej populacji badanej [więcej w: prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym, kwetaplex opinie, traktomix ]

 1. Michał
  15 stycznia 2019

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

 2. Toolmaker
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Diabetolog kraków[…]

 3. Karol
  19 stycznia 2019

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 4. Osprey
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rycholog[…]

 5. Mr. Fabulous
  23 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

Powiązane tematy z artykułem: kwetaplex opinie prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym traktomix