Posted by on 5 listopada 2018

Podawanie cyklosporyny nie spowodowało również obniżenia ryzyka wystąpienia któregokolwiek z poszczególnych składników łącznego wyniku lub któregokolwiek z kilku wyników wtórnych. Kilka czynników modyfikujących efekty (np. Stopień płynięcia TIMI przy przyjęciu, czas trwania niedokrwienia i czas podawania leku) mogą osłabić potencjalną korzyść kliniczną leczenia ukierunkowanego na uszkodzenie reperfuzyjne.17 Współistniejące stany (np. Cukrzyca) i jednoczesne leczenie ( np. terapia przeciwpłytkowa) może również wpływać na uszkodzenie reperfuzyjne i reakcję na interwencje ochronne.18 W badaniu CIRCUS nie stwierdziliśmy jednak istotnej różnicy w tych wyjściowych cechach charakterystycznych (poza paleniem tytoniu) między tymi dwiema grupami.19,20. brak wpływu na cyklosporynę jest mało prawdopodobne, aby wiązać się z wpływem któregokolwiek z tych modyfikatorów efektów lub warunków współistniejących.
Jednym z ważnych ograniczeń tego badania jest to, że uwzględniliśmy w pierwotnym wyniku niekliniczny wynik niekorzystnej przebudowy lewej komory, co stanowiło znaczną część pierwotnej liczby wyników. Przebudowa lewej komory jest wynikiem zastępczym, który nie został skutecznie zmierzony u 17,4% uczestników badania. Jednak w analizach wtórnych nie wykryto korzystnego wpływu cyklosporyny na jakiekolwiek trudne wyniki kliniczne.
W przeciwieństwie do poprzedniej, mniejszej, fazy 2 próby 11, test CIRCUS nie wykazał korzyści z cyklosporyny w zmniejszaniu maksymalnego uwalniania kinazy kreatynowej, surowego oszacowania rozmiaru zawału. Różnica ta może być związana z ograniczonym zastosowaniem bezpośredniego stentowania w badaniu CIRCUS lub prawdopodobnie z wyższą częstością aspiracji zakrzepu obserwowaną w tej próbie, włączeniem jedynie pacjentów z przednimi zawałami lub wyższą częstością stosowania dawek nasycających P2Y12. inhibitory, które zmniejszają wielkość zawału.11,21 Formulacja cyklosporyny może również odgrywać rolę zakłócającą. W poprzedniej próbie używaliśmy Sandimmune (Novartis), podczas gdy w obecnym badaniu używaliśmy CicloMulsion. Pojazd Sandimmune (Cremophor EL [polioksyetylowany olej rycynowy]) różni się od CicloMulsion (emulsja lipidowa) i wykazano, że zmieniają one oddychanie mitochondrialne i otwarcie PTP w inny sposób, co może wpływać na wielkość zawału.22,23 pojazdy, które przyczyniły się do rozbieżności między tymi dwoma badaniami, nadal wymagają wyjaśnienia. Jednak nieopublikowane dane z naszej grupy wskazują, że CicloMulsion wiąże się ze znacznym zmniejszeniem wielkości zawału w sercu myszy. Poprzednie badania przedkliniczne i kliniczne oceniające wpływ cyklosporyny na uraz reperfuzyjny wykazały zróżnicowane wyniki.24-31 Cyklosporyna nie jest specyficznym inhibitorem otwierania PTP, a jej niemitochondrialne działanie mogło osłabić potencjalną korzyść hamowania otwarcia PTP.
Niemal jeden z czterech pacjentów w obecnym badaniu zmarł lub był hospitalizowany z powodu niewydolności serca pomimo otrzymania najnowocześniejszej opieki medycznej. Odkrycie to przypomina o znacznym ryzyku szczątkowym w tej populacji i utrzymującym się polu do poprawy w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka ze STEMI.32 Wyniki tego badania nie kwestionują koncepcji, że uszkodzenie reperfuzyjne jest klinicznie ważne Niedawne badania fazy 2, w których zastosowano postupunkturę niedokrwienną lub farmakologiczną, sugerują, że interwencje stosowane w czasie reperfuzji mogą ograniczać wielkość zawału i poprawiać odzyskiwanie funkcji .4,20,33 Ich wpływ na wynik kliniczny pozostaje określony w badaniach fazy 3.
Podsumowując, wśród pacjentów z przednim STEMI, którzy zostali skierowani do pierwotnej PCI, porównaliśmy dożylne podanie cyklosporyny w dawce 2,5 mg na kilogram tuż przed PCI z placebo. Cyklosporyna nie zmniejszała ryzyka złożonego wyniku śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, pogorszenia niewydolności serca podczas początkowej hospitalizacji, rehospitalizacji z powodu niewydolności serca lub niekorzystnej przebudowy lewej komory po roku.
[patrz też: dentysta w ciąży za darmo, terapia powięziowa, jak zdrowo sie odzywiac ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta w ciąży za darmo jak zdrowo sie odzywiac terapia powięziowa

Posted by on 5 listopada 2018

Podawanie cyklosporyny nie spowodowało również obniżenia ryzyka wystąpienia któregokolwiek z poszczególnych składników łącznego wyniku lub któregokolwiek z kilku wyników wtórnych. Kilka czynników modyfikujących efekty (np. Stopień płynięcia TIMI przy przyjęciu, czas trwania niedokrwienia i czas podawania leku) mogą osłabić potencjalną korzyść kliniczną leczenia ukierunkowanego na uszkodzenie reperfuzyjne.17 Współistniejące stany (np. Cukrzyca) i jednoczesne leczenie ( np. terapia przeciwpłytkowa) może również wpływać na uszkodzenie reperfuzyjne i reakcję na interwencje ochronne.18 W badaniu CIRCUS nie stwierdziliśmy jednak istotnej różnicy w tych wyjściowych cechach charakterystycznych (poza paleniem tytoniu) między tymi dwiema grupami.19,20. brak wpływu na cyklosporynę jest mało prawdopodobne, aby wiązać się z wpływem któregokolwiek z tych modyfikatorów efektów lub warunków współistniejących.
Jednym z ważnych ograniczeń tego badania jest to, że uwzględniliśmy w pierwotnym wyniku niekliniczny wynik niekorzystnej przebudowy lewej komory, co stanowiło znaczną część pierwotnej liczby wyników. Przebudowa lewej komory jest wynikiem zastępczym, który nie został skutecznie zmierzony u 17,4% uczestników badania. Jednak w analizach wtórnych nie wykryto korzystnego wpływu cyklosporyny na jakiekolwiek trudne wyniki kliniczne.
W przeciwieństwie do poprzedniej, mniejszej, fazy 2 próby 11, test CIRCUS nie wykazał korzyści z cyklosporyny w zmniejszaniu maksymalnego uwalniania kinazy kreatynowej, surowego oszacowania rozmiaru zawału. Różnica ta może być związana z ograniczonym zastosowaniem bezpośredniego stentowania w badaniu CIRCUS lub prawdopodobnie z wyższą częstością aspiracji zakrzepu obserwowaną w tej próbie, włączeniem jedynie pacjentów z przednimi zawałami lub wyższą częstością stosowania dawek nasycających P2Y12. inhibitory, które zmniejszają wielkość zawału.11,21 Formulacja cyklosporyny może również odgrywać rolę zakłócającą. W poprzedniej próbie używaliśmy Sandimmune (Novartis), podczas gdy w obecnym badaniu używaliśmy CicloMulsion. Pojazd Sandimmune (Cremophor EL [polioksyetylowany olej rycynowy]) różni się od CicloMulsion (emulsja lipidowa) i wykazano, że zmieniają one oddychanie mitochondrialne i otwarcie PTP w inny sposób, co może wpływać na wielkość zawału.22,23 pojazdy, które przyczyniły się do rozbieżności między tymi dwoma badaniami, nadal wymagają wyjaśnienia. Jednak nieopublikowane dane z naszej grupy wskazują, że CicloMulsion wiąże się ze znacznym zmniejszeniem wielkości zawału w sercu myszy. Poprzednie badania przedkliniczne i kliniczne oceniające wpływ cyklosporyny na uraz reperfuzyjny wykazały zróżnicowane wyniki.24-31 Cyklosporyna nie jest specyficznym inhibitorem otwierania PTP, a jej niemitochondrialne działanie mogło osłabić potencjalną korzyść hamowania otwarcia PTP.
Niemal jeden z czterech pacjentów w obecnym badaniu zmarł lub był hospitalizowany z powodu niewydolności serca pomimo otrzymania najnowocześniejszej opieki medycznej. Odkrycie to przypomina o znacznym ryzyku szczątkowym w tej populacji i utrzymującym się polu do poprawy w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka ze STEMI.32 Wyniki tego badania nie kwestionują koncepcji, że uszkodzenie reperfuzyjne jest klinicznie ważne Niedawne badania fazy 2, w których zastosowano postupunkturę niedokrwienną lub farmakologiczną, sugerują, że interwencje stosowane w czasie reperfuzji mogą ograniczać wielkość zawału i poprawiać odzyskiwanie funkcji .4,20,33 Ich wpływ na wynik kliniczny pozostaje określony w badaniach fazy 3.
Podsumowując, wśród pacjentów z przednim STEMI, którzy zostali skierowani do pierwotnej PCI, porównaliśmy dożylne podanie cyklosporyny w dawce 2,5 mg na kilogram tuż przed PCI z placebo. Cyklosporyna nie zmniejszała ryzyka złożonego wyniku śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, pogorszenia niewydolności serca podczas początkowej hospitalizacji, rehospitalizacji z powodu niewydolności serca lub niekorzystnej przebudowy lewej komory po roku.
[patrz też: dentysta w ciąży za darmo, terapia powięziowa, jak zdrowo sie odzywiac ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta w ciąży za darmo jak zdrowo sie odzywiac terapia powięziowa