Posted by on 3 września 2019

W badaniu fazy 2 fazy proof-of-concept odkryliśmy, że podawanie cyklosporyny bezpośrednio przed pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (PCI) zmniejszyło wielkość zawału mięśnia sercowego u pacjentów ze STEMI.11 W obecnym badaniu fazy 3 zbadaliśmy, czy pojedynczy dożylna dawka cyklosporyny, podawana bezpośrednio przed PCI, mogłaby poprawić wyniki kliniczne i zapobiec niekorzystnej przebudowie lewej komory serca u pacjentów z przednim STEMI. Metody
Projekt badania
Cyklosporyna poprawia wyniki kliniczne u pacjentów z wzniesieniem odcinka ST u pacjentów z zawałem serca (CIRCUS) była to międzynarodowa, prowadzona przez badaczy, wieloośrodkowa, randomizowana, podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo próba, koordynowana przez Hospices Civils de Lyon. został przeprowadzony zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i Europejskimi wytycznymi dobrej praktyki klinicznej. Zatwierdzenie otrzymano od komisji etycznych w odpowiednich krajach.
Badanie zostało wsparte dotacją z francuskiego Ministerstwa Zdrowia. NeuroVive Pharmaceutical dostarczył badany lek bezpłatnie, a także dodatkowe fundusze, aby umożliwić włączenie miejsc badań w Belgii i Hiszpanii. Fundatorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu, monitorowaniu, analizie lub interpretacji danych ani pisaniu raportu.
Autorzy zaprojektowali i koordynowali badanie, nadzorowali prowadzenie i raportowanie badań, zarządzali bazą danych i pisali wszystkie szkice manuskryptu. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność badania w protokole próbnym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badana populacja
Pacjentami kwalifikującymi się do włączenia byli mężczyźni i kobiety, w wieku 18 lat lub starsi, którzy wystąpili w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów, które były zgodne z ostrym zespołem wieńcowym, u których uniesienie odcinka ST wynosiło 0,2 mV lub więcej w dwóch sąsiednich przodkach. prowadzi i dla kogo podjęto decyzję kliniczną o leczeniu za pomocą PCI. Wymagane było również, aby kwalifikacja próbna była taka, że tętnicą wieńcową sprawcy była lewa przednia tętnica wieńcowa z przodu, z oceną przepływu w skali Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) wynoszącą 0 lub w czasie diagnostycznej koronarografii. Pacjenci z wstrząsem kardiogennym przy przyjęciu i ci z dowodami naczyń wieńcowych (punktacja Rentropa 2 lub 3 dla zagrożonego regionu) w początkowej angiografii wieńcowej byli wykluczani. (Wynik punktowy Rentropa wynoszący 0 oznacza brak wypełnienia dowolnych kanałów ubocznych; 1, wypełnienie naczyniami obocznymi odgałęzień bocznych tętnicy do perfuzji bez wizualizacji segmentu nasadkowego; 2, częściowe wypełnienie tętnicy nasierdziowej przez naczynia poboczne; całkowite wypełnienie tętnicy nasierdziowej przez naczynia poboczne). Pełne kryteria włączenia i wykluczenia podano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed włączeniem do badania.
PCI i badanie leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymania cyklosporyny lub placebo (grupa kontrolna)
[hasła pokrewne: etiaksil, clo siemianowice, cerama krotoszyn ]

 1. Dominika
  11 stycznia 2019

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 2. Crazy Eights
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet psychoterapii lublin[…]

 3. The Howling Swede
  15 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 4. Judge
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ból kręgosłupa[…]

 5. Rozalia
  19 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 6. Bartosz
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do usługi pogrzebowe warszawa[…]

 7. Malwina
  23 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: cerama krotoszyn clo siemianowice etiaksil

Posted by on 3 września 2019

W badaniu fazy 2 fazy proof-of-concept odkryliśmy, że podawanie cyklosporyny bezpośrednio przed pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (PCI) zmniejszyło wielkość zawału mięśnia sercowego u pacjentów ze STEMI.11 W obecnym badaniu fazy 3 zbadaliśmy, czy pojedynczy dożylna dawka cyklosporyny, podawana bezpośrednio przed PCI, mogłaby poprawić wyniki kliniczne i zapobiec niekorzystnej przebudowie lewej komory serca u pacjentów z przednim STEMI. Metody
Projekt badania
Cyklosporyna poprawia wyniki kliniczne u pacjentów z wzniesieniem odcinka ST u pacjentów z zawałem serca (CIRCUS) była to międzynarodowa, prowadzona przez badaczy, wieloośrodkowa, randomizowana, podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo próba, koordynowana przez Hospices Civils de Lyon. został przeprowadzony zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i Europejskimi wytycznymi dobrej praktyki klinicznej. Zatwierdzenie otrzymano od komisji etycznych w odpowiednich krajach.
Badanie zostało wsparte dotacją z francuskiego Ministerstwa Zdrowia. NeuroVive Pharmaceutical dostarczył badany lek bezpłatnie, a także dodatkowe fundusze, aby umożliwić włączenie miejsc badań w Belgii i Hiszpanii. Fundatorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu, monitorowaniu, analizie lub interpretacji danych ani pisaniu raportu.
Autorzy zaprojektowali i koordynowali badanie, nadzorowali prowadzenie i raportowanie badań, zarządzali bazą danych i pisali wszystkie szkice manuskryptu. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność badania w protokole próbnym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badana populacja
Pacjentami kwalifikującymi się do włączenia byli mężczyźni i kobiety, w wieku 18 lat lub starsi, którzy wystąpili w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów, które były zgodne z ostrym zespołem wieńcowym, u których uniesienie odcinka ST wynosiło 0,2 mV lub więcej w dwóch sąsiednich przodkach. prowadzi i dla kogo podjęto decyzję kliniczną o leczeniu za pomocą PCI. Wymagane było również, aby kwalifikacja próbna była taka, że tętnicą wieńcową sprawcy była lewa przednia tętnica wieńcowa z przodu, z oceną przepływu w skali Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) wynoszącą 0 lub w czasie diagnostycznej koronarografii. Pacjenci z wstrząsem kardiogennym przy przyjęciu i ci z dowodami naczyń wieńcowych (punktacja Rentropa 2 lub 3 dla zagrożonego regionu) w początkowej angiografii wieńcowej byli wykluczani. (Wynik punktowy Rentropa wynoszący 0 oznacza brak wypełnienia dowolnych kanałów ubocznych; 1, wypełnienie naczyniami obocznymi odgałęzień bocznych tętnicy do perfuzji bez wizualizacji segmentu nasadkowego; 2, częściowe wypełnienie tętnicy nasierdziowej przez naczynia poboczne; całkowite wypełnienie tętnicy nasierdziowej przez naczynia poboczne). Pełne kryteria włączenia i wykluczenia podano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed włączeniem do badania.
PCI i badanie leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymania cyklosporyny lub placebo (grupa kontrolna)
[hasła pokrewne: etiaksil, clo siemianowice, cerama krotoszyn ]

 1. Dominika
  11 stycznia 2019

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 2. Crazy Eights
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet psychoterapii lublin[…]

 3. The Howling Swede
  15 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 4. Judge
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ból kręgosłupa[…]

 5. Rozalia
  19 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 6. Bartosz
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do usługi pogrzebowe warszawa[…]

 7. Malwina
  23 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: cerama krotoszyn clo siemianowice etiaksil