Posted by on 14 września 2018

Wyobrażamy sobie światową społeczność badawczą, w której dzielenie się zdekonifikowanymi danymi staje się normą. Praca nad tą wizją pomoże zmaksymalizować wiedzę zdobytą dzięki wysiłkom i poświęceniom uczestników badań klinicznych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł wstępny został opublikowany 5 czerwca 2017 r. O godz.
Komentarz edytora: Ten artykuł wstępny jest publikowany jednocześnie w Annals of Internal Medicine, BMJ (British Medical Journal), Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia, Deutsches Ęrzteblatt (German Medical Journal), Ethiopian Journal of Health Sciences, JAMA (Journal of the American Medical Stowarzyszenie), Journal of Korean Medical Science, New England Journal of Medicine, New Zealand Medical Journal, PLOS Medicine, The Lancet, Revista Médica de Chile (Medical Journal of C hile) oraz Ugeskrift for Laeger (Danish Medical Journal).
Zastrzeżenie: przynależność dr Sahni jako przedstawiciela i byłego prezesa Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME) nie oznacza poparcia przez czasopisma członkowskie WAME, które nie są częścią ICMJE.
Author Affiliations
Sekretarz, ICMJE, zastępca kierownika, Annals of Internal Medicine (DBT); Przedstawiciel i były prezydent, Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (PS); Redaktor naczelny naukowy, Ugeskrift for Laeger (Danish Medical Journal) (AP); Redaktor naczelny, PLOS Medicine (LP); Redaktor naczelny, Annals of Internal Medicine (CL); Zastępca redaktora, The Lancet (AJ); Redaktor Naczelny, Journal of Korean Medical Science (ST.H.); Redaktor Naczelny, Ethiopian Journal of Health Sciences (AH); Redaktor, Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia, Koordynator, WHO Press (LG); Redaktor Naczelny, BMJ (British Medical Journal) (FG); Redaktor Naczelny, New Zealand Medical Journal (FAF); Redaktor, Revista Médica de Chile (Medical Journal of Chile) (FF); Redaktor Naczelny, New England Journal of Medicine (JMD); Redaktor Naczelny, JAMA (Journal of the American Medical Association) i JAMA Network (HB); Główny redaktor naukowy, Deutsches Ęrzteblatt (German Medical Journal) i Deutsches Ęrzteblatt International (CB); Przedstawiciel i zastępca dyrektora ds. Operacji bibliotecznych, National Library of Medicine (JB).

Materiał uzupełniający
Referencje (2)
1. Taichman DB, Backus J, Baethge C, i in. Udostępnianie danych z badań klinicznych: propozycja Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych. Ann Intern Med 2016; 164: 505-506
Crossref Web of Science Medline
2. Menikoff J. List od Jerry Menikoffa, MD, JD, dyrektora, biura ds. Ochrony badań nad ludźmi, do Sekretariatu ICMJE. 7 marca 2017 r. (www.icmje.org/).

Zamknij odniesienia
Cytowanie artykułów (21)
Zamk nij Cytowanie artykułów
[przypisy: geriatra wizyty domowe, dyżury aptek września, polipektomia endoskopowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek września geriatra wizyty domowe polipektomia endoskopowa

Posted by on 14 września 2018

Wyobrażamy sobie światową społeczność badawczą, w której dzielenie się zdekonifikowanymi danymi staje się normą. Praca nad tą wizją pomoże zmaksymalizować wiedzę zdobytą dzięki wysiłkom i poświęceniom uczestników badań klinicznych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł wstępny został opublikowany 5 czerwca 2017 r. O godz.
Komentarz edytora: Ten artykuł wstępny jest publikowany jednocześnie w Annals of Internal Medicine, BMJ (British Medical Journal), Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia, Deutsches Ęrzteblatt (German Medical Journal), Ethiopian Journal of Health Sciences, JAMA (Journal of the American Medical Stowarzyszenie), Journal of Korean Medical Science, New England Journal of Medicine, New Zealand Medical Journal, PLOS Medicine, The Lancet, Revista Médica de Chile (Medical Journal of C hile) oraz Ugeskrift for Laeger (Danish Medical Journal).
Zastrzeżenie: przynależność dr Sahni jako przedstawiciela i byłego prezesa Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME) nie oznacza poparcia przez czasopisma członkowskie WAME, które nie są częścią ICMJE.
Author Affiliations
Sekretarz, ICMJE, zastępca kierownika, Annals of Internal Medicine (DBT); Przedstawiciel i były prezydent, Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (PS); Redaktor naczelny naukowy, Ugeskrift for Laeger (Danish Medical Journal) (AP); Redaktor naczelny, PLOS Medicine (LP); Redaktor naczelny, Annals of Internal Medicine (CL); Zastępca redaktora, The Lancet (AJ); Redaktor Naczelny, Journal of Korean Medical Science (ST.H.); Redaktor Naczelny, Ethiopian Journal of Health Sciences (AH); Redaktor, Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia, Koordynator, WHO Press (LG); Redaktor Naczelny, BMJ (British Medical Journal) (FG); Redaktor Naczelny, New Zealand Medical Journal (FAF); Redaktor, Revista Médica de Chile (Medical Journal of Chile) (FF); Redaktor Naczelny, New England Journal of Medicine (JMD); Redaktor Naczelny, JAMA (Journal of the American Medical Association) i JAMA Network (HB); Główny redaktor naukowy, Deutsches Ęrzteblatt (German Medical Journal) i Deutsches Ęrzteblatt International (CB); Przedstawiciel i zastępca dyrektora ds. Operacji bibliotecznych, National Library of Medicine (JB).

Materiał uzupełniający
Referencje (2)
1. Taichman DB, Backus J, Baethge C, i in. Udostępnianie danych z badań klinicznych: propozycja Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych. Ann Intern Med 2016; 164: 505-506
Crossref Web of Science Medline
2. Menikoff J. List od Jerry Menikoffa, MD, JD, dyrektora, biura ds. Ochrony badań nad ludźmi, do Sekretariatu ICMJE. 7 marca 2017 r. (www.icmje.org/).

Zamknij odniesienia
Cytowanie artykułów (21)
Zamk nij Cytowanie artykułów
[przypisy: geriatra wizyty domowe, dyżury aptek września, polipektomia endoskopowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek września geriatra wizyty domowe polipektomia endoskopowa