Posted by on 1 września 2019

Wszystkie dane analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, bez przypisywania wartości brakujących. Podstawową analizę śmierci po 90 dniach przeprowadzono za pomocą niedostosowanego testu chi-kwadrat. Przeprowadzono również analizę wtórną w oparciu o regresję logistyczną, z warstwami wykorzystywanymi do randomizacji (typ przyjęcia i region geograficzny) jako współzmiennymi, a także wiek, miejsce przed przyjęciem na OIT, ocenę APACHE II oraz użycie lub niewykorzystanie wentylacji mechanicznej w linia podstawowa. Inne binarne punkty końcowe analizowano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Zmienne ciągłe porównano z użyciem niesparowanych t-testów, testów Welcha lub testów sumy rang Wilcoxona. Wszystkie ilorazy szans i odpowiadające im przedziały ufności 95% zostały obliczone zgodnie z metodą prawdopodobieństwa profilu. Czas od randomizacji do śmierci w dwóch grupach leczenia porównano z zastosowaniem testu log-rank, a wyniki przedstawiono jako krzywe Kaplana-Meiera. Współczynniki zagrożenia zostały uzyskane z modeli Cox. Ważony w czasie poziom glukozy we krwi (z ważeniem na podstawie różnicy czasu pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami zastosowanymi do średniej z dwóch kolejnych pomiarów) obliczono dla wszystkich pacjentów, dla których dostępne były dane. Analizy podgrup dla pierwotnego wyniku oparto na niedostosowanym badaniu interakcji w modelu logistycznym. Oszacowane rozkłady średniego ważonego według czasu stężenia glukozy we krwi poszczególnych pacjentów, według grupy leczonej, uzyskano przez dopasowanie uogólnionych rozkładów lambda metodą największej wiarygodności.31,32. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu S-PLUS oprogramowanie (wersja 8.0) i oprogramowanie R (wersja 2.7.0), a wyniki zostały niezależnie zweryfikowane za pomocą oprogramowania SAS (wersja 9.1). Dane zostały przeanalizowane przez Wydział ds. Usług Statystycznych w George Institute for International Health (University of Sydney).
Dwie wstępnie zaplanowane tymczasowe analizy zostały wykonane przez niezależnego statystykę, gdy 1500 i 4000 z 6100 pacjentów (odpowiednio 25% i 66%) osiągnęło 90. dzień obserwacji. Analizy zostały poddane przeglądowi przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, który został poproszony o zalecenie przerwania badania, jeżeli istniały dowody ponad wszelką wątpliwość co do różnicy w wskaźniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny między obiema grupami leczenia. Ponieważ różnica 3 SE została wykorzystana jako wskazówka zalecająca wczesne zatrzymanie, przeprowadzono ostateczną analizę śmiertelności z wartością alfa 0,048.
Wyniki
Uczestnicy badania
Rysunek 1. Ryc. 1. Ocena, losowanie i obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu. W centrum koordynacyjnym nie otrzymano 14 oczekiwanych 1132 miesięcznych dzienników badań (1,2%). ICU oznacza oddział intensywnej terapii.
Uczestnicy zostali zatrudnieni i podjęli działania następcze w okresie od grudnia 2004 r. Do listopada 2008 r .; 6104 losowo przypisano do jednej z dwóch grup leczenia: 3054 do intensywnej kontroli glukozy i 3050 do konwencjonalnej kontroli glukozy (Figura 1). Tam, gdzie zezwolono na opóźnioną zgodę, każdy pacjent lub zastępca prawny został zgłoszony do zgody
[hasła pokrewne: clo siemianowice, przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom, kolanko chwaszczyno ]

 1. Osprey
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zabiegi kosmetyczne[…]

 2. Mikołaj
  15 stycznia 2019

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 3. Nessie
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: kraków stomatolog[…]

 4. Karolina
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 5. Ludwik
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: program do gabinetu stomatologicznego[…]

 6. Marek
  23 stycznia 2019

  Podobnie jak pieprzyki.

Powiązane tematy z artykułem: clo siemianowice kolanko chwaszczyno przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom

Posted by on 1 września 2019

Wszystkie dane analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, bez przypisywania wartości brakujących. Podstawową analizę śmierci po 90 dniach przeprowadzono za pomocą niedostosowanego testu chi-kwadrat. Przeprowadzono również analizę wtórną w oparciu o regresję logistyczną, z warstwami wykorzystywanymi do randomizacji (typ przyjęcia i region geograficzny) jako współzmiennymi, a także wiek, miejsce przed przyjęciem na OIT, ocenę APACHE II oraz użycie lub niewykorzystanie wentylacji mechanicznej w linia podstawowa. Inne binarne punkty końcowe analizowano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Zmienne ciągłe porównano z użyciem niesparowanych t-testów, testów Welcha lub testów sumy rang Wilcoxona. Wszystkie ilorazy szans i odpowiadające im przedziały ufności 95% zostały obliczone zgodnie z metodą prawdopodobieństwa profilu. Czas od randomizacji do śmierci w dwóch grupach leczenia porównano z zastosowaniem testu log-rank, a wyniki przedstawiono jako krzywe Kaplana-Meiera. Współczynniki zagrożenia zostały uzyskane z modeli Cox. Ważony w czasie poziom glukozy we krwi (z ważeniem na podstawie różnicy czasu pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami zastosowanymi do średniej z dwóch kolejnych pomiarów) obliczono dla wszystkich pacjentów, dla których dostępne były dane. Analizy podgrup dla pierwotnego wyniku oparto na niedostosowanym badaniu interakcji w modelu logistycznym. Oszacowane rozkłady średniego ważonego według czasu stężenia glukozy we krwi poszczególnych pacjentów, według grupy leczonej, uzyskano przez dopasowanie uogólnionych rozkładów lambda metodą największej wiarygodności.31,32. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu S-PLUS oprogramowanie (wersja 8.0) i oprogramowanie R (wersja 2.7.0), a wyniki zostały niezależnie zweryfikowane za pomocą oprogramowania SAS (wersja 9.1). Dane zostały przeanalizowane przez Wydział ds. Usług Statystycznych w George Institute for International Health (University of Sydney).
Dwie wstępnie zaplanowane tymczasowe analizy zostały wykonane przez niezależnego statystykę, gdy 1500 i 4000 z 6100 pacjentów (odpowiednio 25% i 66%) osiągnęło 90. dzień obserwacji. Analizy zostały poddane przeglądowi przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, który został poproszony o zalecenie przerwania badania, jeżeli istniały dowody ponad wszelką wątpliwość co do różnicy w wskaźniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny między obiema grupami leczenia. Ponieważ różnica 3 SE została wykorzystana jako wskazówka zalecająca wczesne zatrzymanie, przeprowadzono ostateczną analizę śmiertelności z wartością alfa 0,048.
Wyniki
Uczestnicy badania
Rysunek 1. Ryc. 1. Ocena, losowanie i obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu. W centrum koordynacyjnym nie otrzymano 14 oczekiwanych 1132 miesięcznych dzienników badań (1,2%). ICU oznacza oddział intensywnej terapii.
Uczestnicy zostali zatrudnieni i podjęli działania następcze w okresie od grudnia 2004 r. Do listopada 2008 r .; 6104 losowo przypisano do jednej z dwóch grup leczenia: 3054 do intensywnej kontroli glukozy i 3050 do konwencjonalnej kontroli glukozy (Figura 1). Tam, gdzie zezwolono na opóźnioną zgodę, każdy pacjent lub zastępca prawny został zgłoszony do zgody
[hasła pokrewne: clo siemianowice, przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom, kolanko chwaszczyno ]

 1. Osprey
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zabiegi kosmetyczne[…]

 2. Mikołaj
  15 stycznia 2019

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 3. Nessie
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: kraków stomatolog[…]

 4. Karolina
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 5. Ludwik
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: program do gabinetu stomatologicznego[…]

 6. Marek
  23 stycznia 2019

  Podobnie jak pieprzyki.

Powiązane tematy z artykułem: clo siemianowice kolanko chwaszczyno przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom