Posted by on 15 września 2018

Utrata funkcji tych genów powoduje niepłodność.2 Jednak tylko kilka badań z udziałem ludzi z azoospermią zidentyfikowało mutacje w genach, które są związane z niepłodnością u myszy (np. HSF2, SYCP3, PRM1, PRM2, SOHLH1 i NR5A1). 9-13 Można to wyjaśnić niską mocą dyskryminacyjną pojedynczego genu kandydata; setki genów mogą przyczynić się do diagnozy zróżnicowanej histologicznie azoospermii. Przeprowadziliśmy analizę porównawczą hybrydyzacji genomowej (aCGH) w próbkach krwi pobranych od pacjentów z azoospermią i skriningiem mutacji za pomocą bezpośredniego sekwencjonowania Sangera w otwartej ramce odczytu 11 (TEX11) z ekspresją jądra u pacjentów z azoospermią i kontrolami.
Metody
Pacjenci
Początkowa kohorta badana składała się z 49 mężczyzn rekrutowanych z Centrum Płodności i Endokrynologii Reprodukcyjnej w Szpitalu Magee-Womens University of Pittsburgh Medical Center oraz Instytutu Genetyki Człowieka Pols kiej Akademii Nauk w Poznaniu. Rozpoznania u mężczyzn z azoospermią zostały dodatkowo sklasyfikowane na podstawie badania histologicznego próbek z biopsji jąder w jednej z trzech kategorii: zespół tylko Sertoliego (bez komórek rozrodczych), zatrzymanie mejotyczne (brak dojrzewania poza spermatocytami), oraz mieszany zanik jąder (kilka wydłużonych spermatow). Kohorta obejmowała 9 mężczyzn z zespołem tylko z komórkami Sertoliego, 19 z mejotycznym aresztowaniem i 21 z mieszanym atrofią jąder.
Badanie kontrolne składało się z kohorty 240 pacjentów, w tym 54 z zespołem Sertoli-only-only, 14 z mejotycznym zatrzymaniem i 172 z heterogenną mieszaną atrofią jąder. Pacjenci ci byli rekrutowani z Centrum Medycyny Rozrodu i Andrologii, University Clinic, Münster, Germany.7
U wszystkich pacjentów rozpoznanie bezobjawowej azoospermii potwierdzono za pomocą analizy nasienia przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. 4 Mężczy ni, u których znana była przyczyna niepłodności (np. Nieprawidłowości chromosomalne i mikrodelecje chromosomowe Y), nie były znane. uwzględnione w badaniu.
Izolacja genomowego DNA
Genomowy DNA wyizolowano z pełnej krwi przy użyciu zestawu Gentra Puregene (Qiagen). Łącznie 384 próbek pobranych od mężczyzn o normalnych stężeniach plemników (> 39 x 106 plemników na mililitr) zastosowano jako normalne kontrole. Genomowy DNA z 192 próbek nasienia izolowano przy użyciu odczynnika TRIzol (Life Technologies), a 192 dopasowane próbki DNA uzyskano z krwi obwodowej.
Testowanie mikromacierzy
Przeprowadziliśmy cGH przy użyciu mikromacierzy oligonukleotydowej z pełnym genomem 400K (Agilent Technologies) na próbkach DNA uzyskanych od 15 amerykańskich pacjentów pochodzenia europejskiego, którzy mieli azoospermię [hasła pokrewne: udział w badaniach klinicznych, geriatra wizyty domowe, druskienniki sanatoria ]

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatoria geriatra wizyty domowe udział w badaniach klinicznych

Posted by on 15 września 2018

Utrata funkcji tych genów powoduje niepłodność.2 Jednak tylko kilka badań z udziałem ludzi z azoospermią zidentyfikowało mutacje w genach, które są związane z niepłodnością u myszy (np. HSF2, SYCP3, PRM1, PRM2, SOHLH1 i NR5A1). 9-13 Można to wyjaśnić niską mocą dyskryminacyjną pojedynczego genu kandydata; setki genów mogą przyczynić się do diagnozy zróżnicowanej histologicznie azoospermii. Przeprowadziliśmy analizę porównawczą hybrydyzacji genomowej (aCGH) w próbkach krwi pobranych od pacjentów z azoospermią i skriningiem mutacji za pomocą bezpośredniego sekwencjonowania Sangera w otwartej ramce odczytu 11 (TEX11) z ekspresją jądra u pacjentów z azoospermią i kontrolami.
Metody
Pacjenci
Początkowa kohorta badana składała się z 49 mężczyzn rekrutowanych z Centrum Płodności i Endokrynologii Reprodukcyjnej w Szpitalu Magee-Womens University of Pittsburgh Medical Center oraz Instytutu Genetyki Człowieka Pols kiej Akademii Nauk w Poznaniu. Rozpoznania u mężczyzn z azoospermią zostały dodatkowo sklasyfikowane na podstawie badania histologicznego próbek z biopsji jąder w jednej z trzech kategorii: zespół tylko Sertoliego (bez komórek rozrodczych), zatrzymanie mejotyczne (brak dojrzewania poza spermatocytami), oraz mieszany zanik jąder (kilka wydłużonych spermatow). Kohorta obejmowała 9 mężczyzn z zespołem tylko z komórkami Sertoliego, 19 z mejotycznym aresztowaniem i 21 z mieszanym atrofią jąder.
Badanie kontrolne składało się z kohorty 240 pacjentów, w tym 54 z zespołem Sertoli-only-only, 14 z mejotycznym zatrzymaniem i 172 z heterogenną mieszaną atrofią jąder. Pacjenci ci byli rekrutowani z Centrum Medycyny Rozrodu i Andrologii, University Clinic, Münster, Germany.7
U wszystkich pacjentów rozpoznanie bezobjawowej azoospermii potwierdzono za pomocą analizy nasienia przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. 4 Mężczy ni, u których znana była przyczyna niepłodności (np. Nieprawidłowości chromosomalne i mikrodelecje chromosomowe Y), nie były znane. uwzględnione w badaniu.
Izolacja genomowego DNA
Genomowy DNA wyizolowano z pełnej krwi przy użyciu zestawu Gentra Puregene (Qiagen). Łącznie 384 próbek pobranych od mężczyzn o normalnych stężeniach plemników (> 39 x 106 plemników na mililitr) zastosowano jako normalne kontrole. Genomowy DNA z 192 próbek nasienia izolowano przy użyciu odczynnika TRIzol (Life Technologies), a 192 dopasowane próbki DNA uzyskano z krwi obwodowej.
Testowanie mikromacierzy
Przeprowadziliśmy cGH przy użyciu mikromacierzy oligonukleotydowej z pełnym genomem 400K (Agilent Technologies) na próbkach DNA uzyskanych od 15 amerykańskich pacjentów pochodzenia europejskiego, którzy mieli azoospermię [hasła pokrewne: udział w badaniach klinicznych, geriatra wizyty domowe, druskienniki sanatoria ]

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatoria geriatra wizyty domowe udział w badaniach klinicznych