Badania przesiewowe w kierunku raka prostaty – kontrowersje, które odmawiają umrzeć ad

Wrz. 1, 2019 by

Nie jest jasne, czy klinicyści i szpitale leczący pacjentów z rakiem prostaty różnią się między dwiema grupami badawczymi. Orzekanie o przyczynach śmierci były podejmowane przez komitety, których członkowie nie byli

Badania przesiewowe w kierunku raka prostaty – kontrowersje, które odmawiają umrzeć

Wrz. 1, 2019 by

W Stanach Zjednoczonych większość mężczyzn w wieku powyżej 50 lat przeszła test antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) pomimo braku dowodów z dużych, randomizowanych badań dotyczących korzyści netto. Co więcej, około

Obrzezanie mężczyzn w profilaktyce zakażeń HSV-2 i HPV oraz kiły ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Po dostosowaniu do charakterystyki naboru i odsetka praktyk seksualnych i objawów zakażeń przenoszonych drogą płciową współczynnik ryzyka wynosił 0,72 (95% CI, 0,56 do 0,92, P = 0,008). Po dostosowaniu do

Obrzezanie mężczyzn w profilaktyce zakażeń HSV-2 i HPV oraz kiły cd

Wrz. 1, 2019 by

Status wirusa HIV określono przy użyciu dwóch oddzielnych testów ELISA i potwierdzono analizą Western blot HIV-1, jak opisano wcześniej.7 Genotypowanie HPV przeprowadzono za pomocą HPV Linear Array (Roche Diagnostics), jak