Zapalenia jamy ustnej w przebiegu chorób zakaznych

wrz. 19, 2019 by

Zapalenie jamy ustnej ospowe

wrz. 18, 2019 by

Zapalenie jamy ustnej ospowe (stornatitis uariolosa) występuje we wczesnym okresie choroby wśród objawów ogólnych, jak bóle w mięśniach i wymioty, przed wystąpieniem wysypki na skórze. Na objawy choroby składają się

Scieranie plesniawki za pomoca wacików

wrz. 17, 2019 by

W razie jednak bardzo silnego rozrostu grzybka, zwłaszcza u niemowląt, stanowić mogą pleśniawki poważną przeszkodę w odżywaniu się. Rozpoznanie stawiamy na podstawie białych plam, występujących pod postacią jakby grubych nalotów,

BIEGUNKA CZCZA

wrz. 13, 2019 by

BIEGUNKA CZCZA (DIARRHOEA JEJUNALIS) Przez miano biegunka czcza rozumie się zaburzenie czynnościowe jelit polegające na tak znacznym przyśpieszeniu ich ruchów robaczkowych bez zmian anatomicznych w jelitach, że chory oddaje w

Dojrzale czlonki zawieraja duzo jaj

wrz. 11, 2019 by

Dojrzałe członki zawierają dużo jaj. Jaja po dostaniu się do przewodu pokarmowego pośredniego żywiciela rozwijają się w zarodki (oncosphaera), które przebijają ścianę jelita, rozchodzą się po narządach zwierzęcia i tutaj

Czlonki zupelnie dojrzale odchodza przewaznie kawalkami po kilka razem, zazwyczaj z kalem

wrz. 10, 2019 by

Członki zupełnie dojrzałe odchodzą przeważnie kawałkami po kilka razem, zazwyczaj z kałem. Pośrednim żywicielem tasiemca samotnego jest świnia. Po dostaniu się jaj do żołądka świni zarodek po rozpuszczeniu się otoczki

Polaczone hamowanie BRAF i MEK z hamowaniem BRAF w czerniaku AD 6

wrz. 9, 2019 by

Natomiast wśród pacjentów z prawidłowym poziomem dehydrogenazy mleczanowej zgony odnotowano tylko u 16 z 133 pacjentów (12%) otrzymujących leczenie skojarzone i 19 z 140 pacjentów (14%) otrzymujących sam dabrafenib (Figura

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 8

wrz. 8, 2019 by

Nasze wyniki sugerują, że system pozycjonowania telefonu komórkowego jest przydatną strategią wysyłania osób świeckich w celu leczenia wszystkich zatrzymań krążenia, w tym tych, które występują w domu pacjenta. Automatyczne defibrylatory

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 6

wrz. 8, 2019 by

Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w innych wynikach wtórnych (powrót spontanicznego krążenia, początkowy rytm serca i 30-dniowe przeżycie). W nieskorygowanej analizie (tabela S1 w dodatkowym dodatku), iloraz szans dla

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 3

wrz. 6, 2019 by

Jako referencję wykorzystano męski DNA oczyszczony z próbek krwi pobranych od mężczyzn i dostarczonych przez Promega. W celu wykreślenia delecji chromosomu X zastosowano docelową mikromacierz o wysokiej rozdzielczości X-chromosom zaprojektowany