Plamek Koplika, wystepujacych na policzkach

wrz. 19, 2019 by

Plamek Koplika, występujących na policzkach. Plamki te po kilku dniach znikają, a występują zazwyczaj równocześnie z wysypką na skórze czerwone plamy z różową obwódką w jamie ustnej i gardle, wystające

Scieranie plesniawki za pomoca wacików

wrz. 17, 2019 by

W razie jednak bardzo silnego rozrostu grzybka, zwłaszcza u niemowląt, stanowić mogą pleśniawki poważną przeszkodę w odżywaniu się. Rozpoznanie stawiamy na podstawie białych plam, występujących pod postacią jakby grubych nalotów,

Musimy wylaczyc u mezczyzny zapalenie gruczolu krokowego

wrz. 13, 2019 by

NERWOWY NIEPOKÓJ RUCHOWY JELIT

wrz. 13, 2019 by

NERWOWY NIEPOKÓJ RUCHOWY JELIT Nerwowy niepokój ruchowy jelit jest zaburzeniem czynnościowym jelita cienkiego, częściowo także okrężnicy wstępującej. Zaburzenie polega na nadmiernym wzmożeniu czynności ruchowej (hypermotilitas) tego jelita i dotyczy przeważnie

PRZECZULICA JELIT

wrz. 12, 2019 by

PRZECZULICA JELIT (HYPERAESTHESIA INTESTIIYALIS) Przeczulicę jelit polegającą na wzmożonej wrażliwości nerwów czuciowych jelit spotyka się u osób neuropatycznych, zwłaszcza u histeryczek. Choroba objawia się różnymi odczuciami w brzuchu, dochodzącymi aż

Biegunki pochodzenia czynnosciowego moga powstawac takze wskutek bezposredniego dzialania podniety na nerwy i na sploty nerwowe jelit.

wrz. 12, 2019 by

Drugą grupę stanowią biegunki pochodzenia odruchowego (diarrhoea nervosa rejiectorui) towarzyszące chorobom innych narządów, najczęściej zaburzeniom narządu płciowego, u kobiet nieraz okresom miesiączkowym, w czasie których wzmaga się napięcie nerwu błędnego

Jaja sa brunatne i posiadaja gruba otoczke

wrz. 10, 2019 by

Jaja są brunatne i posiadają grubą otoczkę. Ich kształt jest beczułkowaty z nasadkami na obu końcach, przypominającymi korki. Jaja są bardzo oporne na wpływy zewnętrzne. Człowiek zakaża się przez usta

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 4

wrz. 7, 2019 by

Pierwotne przeciwciało wykrywano przy użyciu drugorzędowego przeciwciała (rozcieńczenie 1: 250 sprzężonego z peroksydazą chrzanową przeciwciała przeciwrakowego z kurczaka, sc-2984, Santa Cruz Biotechnology). Barwienie wizualizowano przy użyciu 3,3 -diaminobenzydyny (D4168, Sigma-Aldrich)

Randomizowana, kontrolowana próba całkowitej wymiany stawu kolanowego ad 7

wrz. 4, 2019 by

Wcześniejsze doniesienia sugerowały korzyść z leczenia nieoperacyjnego u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zapaleniem kości i stawów, którzy kwalifikują się do całkowitego zastąpienia kolana.33,35 Nawet u pacjentów przechodzących do operacji,

Randomizowana, kontrolowana próba całkowitej wymiany stawu kolanowego ad 5

wrz. 4, 2019 by

W modelu uwzględniono również interakcję między czasem oceny a grupą badawczą. Przeprowadzono surowe analizy i analizy dostosowane do czasu oceny, kliniki, wyjściowych wartości wyniku oraz interakcji między czasem oceny a